Soru

Süleyman Hilmi Tunahan Hazretleri

"Biraderim Süleyman Efendi işaret buyurulan zattır." Bu söz Üstad'a mı aittir? Eğer öyleyse "işaret buyurulan" derken Üstad neyi kastetmiştir?

Tarih: 22.11.2010 20:07:08
Okunma: 6081

Cevap

Risale-i Nur eserlerinde ve Üstadın mektublarında böyle bir rivayet geçmediği gibi, kendi talebelerinden de böyle bir rivayet yoktur. Kısacası bu rivayetin aslı yoktur.

Bediüzzaman Hazretleri, Risale-i Nur'un, Kur'an hakikatlerini izah ve isbat ederek yaptığı hizmetle, önümüzdeki istikbalde de dünyayı aydınlatmaya devam edeceğini söyler.

Hatta İslam Dünyasının birliğini sağlayarak halife olacak Mehdi Hazretleri'nin dahi insanların imanlarını kuvvetlendirmek için Risale-i Nur'u hazır bir program olarak tatbik edeceğini mükerreren bildirir.

Ayrıca Hazret-i Üstad,  Risale-i Nur Talebelerinin kıyamete kadar devam edeceğini ve kıyametin de yakın olduğunu haber vermektedir.

Dolayısıyla Bediüzzaman Hazretleri'nin kendisinden sonra Risale-i Nur hizmeti dışında işaret buyurduğu başka bir yol veya bir şeyh yoktur.

1- "Risale-i Nur eczaları, elbette Küre-i Arz ve küre-i havaiyeyi kendi ile alâkadar eder ve bu asrı ve istikbali kendi ile meşgul edecek bir hakikat-ı Kur'aniyedir ve ehl-i iman elinde bir elmas kılınçtır.” (Emirdağ Lahikası, s.47)

2- “Bu hakikatdan anlaşılıyor ki; sonra gelecek o mübarek zat, Risale-i Nuru bir programı olarak neşir ve tatbik edecek. O zâtın ikinci vazifesi, Şeriatı icra ve tatbik etmektir.” (Sikke-i Tasdik-i Gaybî, s. 9)

3- "Risalet-in Nur şakirdlerinin taifesi, âhirzamanda, o taife-i kübra-i a'zamın âhirlerinde bir hizb-i makbul olacağını işaret eder" (Kastamonu Lahikası, 28)


Yorum Yap

Yorumlar