Soru

Bir Parça İhlas

"Evet, kuvvet hakta ve ihlâsta olduğuna bir delil, şu hizmetimizdir. Bu hizmetimizde bir parça ihlâs, bu dâvâyı ispat eder ve kendi kendine delil olur." Burayı izah eder misiniz?

Tarih: 9.01.2015 20:37:29
Okunma: 6382

Cevap

Yani imana ve Kurana hizmet etmek için en büyük şart ihlastır. İhlas olursa bu dava hakiki manada muvaffak olabilir. İşta bir parça ihlas bu davanın hak olduğunu ispat eder. Üstadımız bunu 3. düsturda izah etmiştir. Şöyle ki,

"Çünki yirmi seneden fazla kendi memleketimde ve İstanbul’da ettiğimiz hizmet-i ilmiye ve diniyeye mukābil, burada sizinle yedi sekiz senede yüz derece fazla edildi. Halbuki, kendi memleketimde ve İstanbul’da, burada benimle çalışan kardeşlerimden yüz, belki bin derece fazla yardımcılarım varken, burada ben yalnız, kimsesiz, garib, yarım ümmî, insâfsız me’murların tarassudât ve tazyîkātları altında yedi sekiz sene sizinle ettiğim hizmette; eski hizmetten yüz derece fazla muvaffakıyeti gösteren ma‘nevî kuvvet, sizlerdeki ihlâstan geldiğine kat‘iyen şübhem kalmadı." (21. Lema, İhlas Risalesi, 3. Düstur) 

Hizmetin tarihçesine baktığımızda gayet az ve zayıf ve kuvvetsiz olunduğu halde bu binlerce belki de milyonlarca insanın imanının kurtulmasına inşaallah vesile olmuştur. Bu da ihlasın sonucunu bize göstermiş olmaktadır.


Yorum Yap

Yorumlar