Soru

Sırat Köprüsü

Üstadımız sırat köprüsünü nasıl tarif eder, mahiyeti nedir? Risale-i nur talebelerinin sırattaki durumu nedir?

Tarih: 24.05.2021 16:21:31
Okunma: 943

Cevap

Risale-i Nurda "sırat köprüsünün" tarifi ve tanımı açıkça bulunmamaktadır.

Lakin Risale-i nurun muhtlelif yerlerinde "sırat köprüsü" ile  alakalı geçen yerlerle baktığımızda Üstadımızın ehli sünnet âlimlerimizin tarifi ve tanımı dışında olmadığını görmekteyiz.

Genel itibariyle Sırat, cehennem üzerinde bulunan bir yol veya köprüdür.

Sırat cehennemin üzerine uzatılmış bir yoldur. Herkes buradan geçecektir. Müminler yaptıkları amellerine göre kimi süratli, kimi daha yavaş olarak bu yoldan geçecek, kâfirler ve günahkârlar ise ayakları sürçerek cehenneme düşeceklerdir.

Peygamberimiz bir hadislerinde, cehennemin üzerine kurulacak sırattan ilk geçenin kendisi ve ümmeti olacağını, insanların iyi amelleri sayesinde oradan süratle geçeceklerini bildirmiştir. (Buhârî, “Ezân”, 129; “Rikak”, 48-52; Müslim, “Îmân”, 81; İbn Mâce, “Zühd”, 33) Kaynak: İslam İlmihali 1, TDV Yayınları

Nur talebeleri de imanlarını Risale Nur ile tahkiki hale getirdiklerinden Cenab-ı hakkın keremiyle ve rahmetiyle sırat köprüsünden geçerek fazlı ilahiyeye kavuşacaklardir inşallah.

Cenabı hak, bizleri sırat köprüsünden geçerek cennete uçanlardan eylesin. Amin.


Yorum Yap

Yorumlar