Soru

Şeytan'ın Tevbesi

Şeytanlar tevbe edip müslüman olabilir mi?

Tarih: 16.01.2021 04:29:48
Okunma: 826

Cevap

İblis hariç şeytanlar isterse tevbe edebilir. Fakat iblis hakkında Kuranda Allah'ın sözü geçtiği için artık tevbe etmez.

İblis'in Cehenneme gideceği hakkında bazı ayetler:

“İblis dedi ki: Öyle ise beni azdırmana karşılık, and içerim ki, ben de onları saptırmak için senin doğru yolunun üstüne oturacağım.

«Sonra elbette onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından sokulacağım ve sen, onların çoklarını şükredenlerden bulmayacaksın!» dedi.

Allah buyurdu: Haydi, yerilmiş ve kovulmuş olarak oradan çık! Andolsun ki, onlardan kim sana uyarsa, sizin hepinizi cehenneme dolduracağım!” (Araf, 7/16-18)

«Şüphesiz kullarım üzerinde senin bir hakimiyetin yoktur. Ancak azgınlardan sana uyanlar müstesna.»

"Ve Cehennem onların hepsinin toplanacağı yerdir."(Hicr, 15/42-43)

İblisin Tevbe etmesi hakkında:

İbn Ebi’d-Dünya, Mekayidu’ş-Şetan’da bildiriyor: İbn-i Ömer der ki: İblis, Hz. Musa ile karşılaşınca: "Ey Musâ, Allah seni risaleti için seçmiş ve sana hitap etmiştir. Ben tevbe etmek istiyorum. Tevbemi kabul etmesi için Rabbinin katında bana şefaatçi ol” dedi. Bunun üzerine Musa (as) Rabbine dua etti. Musa’ya(as) cevaben denildi ki: “Ey Musa! Dileğini yerine getirdim.” Sonra Hz. Musa İblis’i gördü ve ona: “Adem’in mezarına secde etmen emredildi. Ancak böyle yaparsan tevben kabul edilecek” dedi. İblis, büyüklenip öfkelendi ve dedi ki: “Diriyken ona secde etmedim. Şimdi ölüyken mi edeceğim?”

Ayrıca:

İbnu’l-Münzir’in bildirdiğine göre Enes şöyle der: “Hz. Nuh gemiye bindiği zaman İblis geldi. Hz. Nuh: “Sen kimsin?” diye sorunca, İblis: “Ben İblisim” cevabını verdi. Hz. Nuh: “Neden geldin?” diye sorunca İblis: “Rabbine, tevbemin kabul edilip edilmeyeceğini sorman için geldim” karşılığını verdi. Bunun üzerine Allah, Hz Nuh’a “Eğer İblis, Adem’in kabrine gidip secde ederse tevbesi kabul edilir” diye vahyetti. İblis: “Ben ona diriyken secde etmedim, ölüyken mi secde edeceğim” deyip secde etmeyi reddederek kafirlerden oldu.” (Ed-Dürrü’l-Mensur, Celaleddin es-Suyuti, c.1, s.230)

Hz. Peygamberin (a.s.m) şeytanının Müslüman olması:

Hz. Aişe (radıyallahu anha) anlatıyor: "Resûlullah (a.s.m) bir gece yanımdan çıkıp gitmişti. (Benim nöbetimde) hanımlarından birinin yanına gitmiş olabilir diye içime kıskançlık düştü. Geri gelince halimi anladı ve:

"Kıskandın mı yoksa?" dedi. Ben de:

"Evet! Benim gibi biri senin gibi birini kıskanmaz da ne yapar?" dedim. Aleyhissalatu vesselam:

"Sana yine şeytanın gelmiş olmalı" dedi.

Ben: "Benimle şeytan mı var?" dedim.

"Şeytanı olmayan kimse yoktur" dedi.

"Seninle de var mı?" dedim

"Evet, Ancak ona karşı Allah bana yardımcı oldu da Müslüman oldu!" buyurdu."(Müslim, Münafikün 70, (2815); Nesai, İşretü'n-Nisa 4, (7, 72).

Bu bilgilerden anlıyoruz ki; İblis ebediyyen lanetlendiği için tevbe etmeyecektir, etmek istese bile nasib olmayacaktır. Fakat diğer şeytanlar Hz. Peygamber (asm)'in şeytanında olduğu gibi Müslüman olabilirler.


Yorum Yap

Yorumlar