Arama sonuçları: 65 sonuç bulundu.

Şeytanlar insanlara musallat edilmiş ve günahları telkin ediyorlar. Bizim suçumuz ne?
 Cin ile şeytan arasındaki farkı açıklar mısınız.?
Cinler ve şeytanlar aynı cins varlıklar mıdır; yoksa farklı mıdır?
15. Sözün beşinci ve altıncı basamaklarını izah eder misiniz.?
 "Ramazanda şeytanlar zincire vurulur " cümlesini açıklar mısınız.? 
Şeytan bir tane midir? Yoksa birden daha fazla mıdır? Eğer birçok ise Cenabı Hak “güzellikler benden kötülükler nefsinizden” diyor. O halde şeytan gibi kötü olan şeyi niçin yaratıyor?
Saffat suresi 8. Ayette geçen Mele-i alâ nedir? Şeytanlar neden mele-i aladakileri dinlerken daha sonra onlara yasak edilmiştir. Mele-i aladaki topluluklar, melekler midir yoksa kırklar diye diye anılan veli kullar mıdır?
"Mühim ve büyük umur-u hayriyyenin cok muzır manileri olur, şeytanlar o hizmetin hadimleriyle çok uğraşırlar."  sözünü nasıl anlamalıyız?
Ramazan ayında şeytanlar zincire vurulur, bunu nasıl anlayacağız. Şeytanlar zincire vuruluyorsa, ramazandan önce sufli hayatı olan bir insan niye ramazanda da sufli yaşamaktadır?
Şeytanlar tevbe edip müslüman olabilir mi?