Soru

Muzır Maniler

"Mühim ve büyük umur-u hayriyyenin cok muzır manileri olur, şeytanlar o hizmetin hadimleriyle çok uğraşırlar."  sözünü nasıl anlamalıyız?

Tarih: 11.10.2016 22:08:38
Okunma: 3177

Cevap

Yani önemli ve özellikle uhrevi işlerin engelleri çok olabilir.

Mesela: Namaz kılmak isteyen bir kişiye şeytan vesvese vermeye çalışır, vesveseye maruz bırakamazsa karşısına şeytan kılığında bir yardımcısını çıkarır ki onu önemli ve hayırlı olan o fiilden uzaklaştırsın.

Bununla birlikte umumun istifade edeceği imana ve Kurana hizmet gibi uhrevi çalışmaları da şeytanlar engellemek ister. Allah katında en önemli ve değerli olan şeylerden vazgeçirmek için uğraşırlar. Hatta çok sevaplı ve önemli olandan vazgeçirmek için bazen daha az önemli olanı gösterir. Bütün müslümanlarla, İslam ile ve Kuran ile ilgili hizmetleri engellemek için şahsi kemalat olabilecek şeyleri öne sürebilir. Mesela birine Kuran öğretmek gibi önemli bir hizmet varken kişiye kendini düşündürüp tesbih çekmek gibi şeylere yönlendirebilir. 

Risale-i Nur hizmeti, bir insanın cehennemden kendini kurtarması, ebedi cenneti kazanması noktasında en önemli mesele olan iman kurtarma hizmetidir. Aynı zamanda Kuran'a ve Peygamberimizin sünnetine hizmettir. İşte böyle bir hizmeti engellemek için şeytan elinden gelen her şeyi yapacaktır. Bu hizmetler için en önemli şey de ihlas olduğu için ona saldırıp ihlası kırmaya çalışacaktır. Bunun için de genelde kendisini davasına adayan insanlar ile uğraşır.

Bugün ehli imanın bir araya gelememesinin başlıca proplemlerinden birisi, belki de temel sebebi birbirimizin eksikliklerini bahene ederek ittihat ve ittifak edemeyişimizdendir. İttihad olsa dünyada bulunan bütün Müslümanlar bu işten öyle kazançlı çıkarlar ki asr-ı saadet bunun güzel bir temsilidir. Şimdi bütün Müslümanların bir araya gelmesinden sonra ortaya çıkacak umur-u hayriyyenin çok muzır manileri olduğundan neticesi de malesef günümüzde ortadadır. Hepimize düşen vazife bu manilere ve bu şeytanlara karşı ihlas kuvvetine dayanarak ittihadı sağlamalıyız.


Yorum Yap

Yorumlar