Soru

Levh-i Mahfuzda her şeyin yazılı olması

Levhi mahfuzda, ebedi hayatımızla ilgili bilgiler de yazılı mıdır?

Tarih: 29.06.2011 22:48:13
Okunma: 5702

Cevap

En sahih altı hadis kitabından üçüncüsü kabul edilen Ebu Davud'da geçen ve kaderin yazıldığı ilk zamanı haber veren sahih bir hadis-i şerifte, Levh-i Mahfuz'daki yazılanların kıyamete kadar olacak şeyler olduğu bildirilmektedir. Hadis şöyledir:

Sahabe'den Ubade bin Samit (ra) haber veriyor ki; 

"Rasûlullah (sav)'i şöyle derken işittim:

"Allah'ın ilk yarattığı şey kalemdir. (Yüce Allah kalemi yaratınca) ona: Yaz! emrini verdi. (Kalem):

Ey Rabbim neyi yazayım, dedi (Yüce Allah da)

Kıyamet kopuncaya kadar (olacak) herşeyin kaderini yaz! buyur­du." (Ebu Davud, sünnet: 4700)

Buradan ilk anlaşılan mana, kıyamete kadar olacak şeylerin kaderde yazılı olup kıyametten sonraki şeylerin yazılı olmadığıdır. Zahirî olarak da sonsuz ahiret zamanında yaşanacak ve bitmeyecek olan hadiselerin sonlu bir Levh-i Mahfuz'da, Dünya hadiselerinde olduğu gibi, bütün teferruartıyla yazılması mümkün gözükmemektedir. Olsa olsa Kur'an'da olduğu gibi icmali işaretler olabilir. Lakin herşeyin hakikatini Allah bilir...


Yorum Yap

Yorumlar