Soru

Kudsi Hizmetin Kısmen Zayi Olması

"hizmet-i kudsiye kısmen zâyi‘ olur" ne demektir? Neden tamamen değil de kısmen?

Tarih: 9.10.2016 01:03:06
Okunma: 2048

Cevap

Bahse konu yer şöyledir:

"Elbette herkesten ziyade bütün kuvvetimizle ihlâsı kazanmaya mecbur ve mükellefizVe ihlâsın sırrını kendimizde yerleştirmek için, gayet derecede muhtacız. Yoksa hem şimdiye kadar kazandığımız hizmet-i kudsiye kısmen zâyi‘ olur, devam etmez; hem şiddetli mes’ûl oluruz. وَلَا تَشْتَرُوا بِاٰيَات۪ي ثَمَنًا قَل۪يلاً âyetindeki şiddetli tehdîdkârâne nehy-i İlâhîye mazhar olup, saadet-i ebediye zararına ma‘nâsız, lüzûmsuz, zararlı, kederli, hodfurûşâne, sakîl, riyâkârâne bazı hissiyât-ı süfliyenin ve menâfi‘-i cüz’iyenin hatırı için ihlâsı kırmakla; hem bu hizmetteki umum kardeşlerimizin hukukuna tecâvüz, hem hizmet-i Kur’âniyenin hürmetine taarruz, hem hakāik-i îmâniyenin kudsiyetine hürmetsizlik etmiş oluruz." (İhlas Risalesi)

Bir hata veya bazı hatalar hizmetin kudsiyetini tamamen zayi edecek keyfiyete ulaşmaz. Çünkü bir çok kişinin emeği ve hizmeti vardır. Şirket-i manevi vardır. Bir kişinin ihlası kırması veya yaptığı bir ihlassızlık bu zamana kadar yapılan kudsi hizmete bir zarar verir. Bu noktada hizmetteki umum kardeşlerin hukukuna tecavüz, Kuran hizmetinin hürmetine saldırı ve iman hakikatlerinin kudsiyetine karşı hürmetsizlik gibi bütün şahs-ı maneviyi ve hizmeti incitecek bir noktaya gelebilir. Ama bütünü iptal edip bitirmez. Hizmet bir şekilde devam eder inşaallah.

Fakat öyle bir noktaya gelir ki "fabrika sahibi de o fabrikayı bütün bütün kırıp dağıtacak "  ifadesinde olduğu gibi tamamen bitirecek noktaya gelebilir. O da bütün şahs-ı manevinin, cemaatin ve hizmetin topluca ihlassızılık etmesiyle olabilir. Allah muhafaza.


Yorum Yap

Yorumlar