Soru

Şeytanın ve Şerlerin Yaratılma Sebebi

Şerri yaratmak da şer değil midir? Cenâb-ı Allah’ın Şeytanı ve şerleri yaratmasının sebebi nedir?

Tarih: 29.05.2008 00:00:00
Okunma: 10284

Cevap

Hâşâ! Allah’ın şerri yaratması şer değildir. İnsanların o şerri işlemesi şerdir. Çünkü Allah’ın bir şeyi yaratması o şeyle alakalı hikmetlerin tamamına bakar. Neticelerin toplamı yönünden o şerrin yaratılmasında büyük hayırlar olduğu için yaratılır.

Bir insanın o şerri işlemesi ise, kendi teşebbüsüyle olduğu için kendi hakkında şer olur. Mesela;  ateşin yaratılmasının birçok faydaları var. Bazıları kendi hataları sebebiyle ateşten zarar görseler ateşin yaratılması şerdir diyemezler. Kendi yanlışından dolayı, yalnız kendisi hakkında şer oldu. Sırf bazı insanlar zarar görmesin diye ateş yaratılmasa ne kadar büyük zarar olacağı açıktır.

İşte bu misalde olduğu gibi şeytan, insanların, ona muhalefet ederek makamlarının yükselmeleri için yaratılmıştır. Bu ise çok büyük bir hayırdır. İnsanlık âleminde yetişen bütün peygamberler, evliyalar, mümin ve salih insanlar hep şeytanlarla mücadele ederek o yüksek olgunluk makamlarına erişmişlerdir. Fakat bir insan, Allah’ın o kadar ikazlarına rağmen kalkıp şeytanın sözünü dinlerse bu kendisi için bir şer olur. Allah’ın yaratmasında bir şer yoktur. Şer, bazı insanların şeytana tabi olmasındadır.  (Bkz. Mektubat, 12. Mektub ve Lem’alar, 13.Lem’a)

 


Yorum Yap

Yorumlar