Soru

Allah'ın Ezeli ve Ebedi Olması

Allah'n ezeli ve ebedi oluşunu akla yakın bir şekilde nasıl açıklayabiliriz?

Tarih: 8.05.2010 15:02:08
Okunma: 14225

Cevap

Allahu Teala Hazretleri'nin (cc) selbi sıfatlarından ikisi olan kıdem ve beka, O'nun ezel ve ebed sıfatlarını anlatırlar.

Allah (cc) ezelîdir. Yani başlangıcı yoktur.

Ebedîdir. Yani sonu yoktur.

Bunun sebebi ise, başlangıç ve sonun zaman şeridinin iki ucu olmasındandır. Halbuki zamanın tarifi zor da olsa bir mahluk olduğu, yaratıldığı açıktır.

Öyleyse, zamanı yaratan Allah'ın zamanın dışında oması gerekmez mi? Elbette gerekir. İşte Allah'ın ebediî ve ezeli oluşu, O'nun başlangıçta da, sonsuza doğru da zamana bağlı olmadığını anlatır.

Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin ezeli tarif eden şu mealdeki ifadeleri de bunu gösteriyor:

"Ezel; mazi silsilesinin bir ucu değildir. Belki ezel; geçmiş, gelecek ve şimdiki zamanı birden tutan, yüksekten bakan bir ayna gibidir." (26. Söz)


Yorum Yap

Yorumlar