Arama sonuçları: 309 sonuç bulundu.

Şeytanın Allah'a imanı olduğunu biliyoruz. Kalbinde zerre kadar imanı olanın cennete gireceğini de biliyoruz. Peki şeytan cennete mi girecek? Tabi cezasını çektikten sonra...
"Şeytân-ı ins, şeytân-ı cinnîden aldığı derse binâen..." Şeytân-ı ins, şeytân-ı cinnîden nasıl ve ne suretle ders alır? Bu konu hakkında izah getirebilir misiniz?
Şeytan bir tane midir? Yoksa birden daha fazla mıdır? Eğer birçok ise Cenabı Hak “güzellikler benden kötülükler nefsinizden” diyor. O halde şeytan gibi kötü olan şeyi niçin yaratıyor?
İşârâtü’l İ’câz Mecmuasın da geçen “Şeytanın kalbin de ma’rifet var mıdır?” sorusunda kastedilen ma’rifet nedir?
Şeytanda marifet var mıdır?
Eğer şeytan, hz. Adem'e secdeyle emrolunduğu zaman kibri yüzünden değil de, Allah.c.c hazretlerine "ben senden başkasına secde etmem deseydi" yine kovulmuşlardan olur muydu?
Şeytanlar tevbe edip müslüman olabilir mi?
Şerri yaratmak da şer değil midir? Cenâb-ı Allah’ın Şeytanı ve şerleri yaratmasının sebebi nedir?
26. Mektub 4.Mebhas 6.Mesele sayfa 162'deki "Şeytan ilzâm edilmezse, onun mukallidleri kanmazlar." cümlesini nasıl anlamak gerekir? İzah eder misiniz?