Soru

Şeytân-ı İnsî ve Şeytân-ı cinnî

"Şeytân-ı ins, şeytân-ı cinnîden aldığı derse binâen..." Şeytân-ı ins, şeytân-ı cinnîden nasıl ve ne suretle ders alır? Bu konu hakkında izah getirebilir misiniz?

Tarih: 9.01.2023 17:19:40
Okunma: 186

Cevap

İnsan şu dünyaya imtihan için gönderilmiştir. Bunun için her bir insana musallat olmak üzere cinlerden olan bir şeytan vazifelendirilmiştir. Bu cinni şeytan sürekli verdiği vesveselerle o insanı haktan, hidayetten uzaklaştırmaya çalışır. Bu şeytanların vesveselerine kulak verip uyan insanlar bir cihette onlardan ders almış olurlar. Hatta şeytana kulak verip uyan bu insan bazen şeytandan daha tehlikeli bir hale gelir. Cinni şeytanlar insana sadece vesvese verip başka bir şey yapamazlar. Ayet-i kerime de “O ki, insanların sînelerinde vesvese verir”[1] “...Zaten benim sizi zorlayacak bir gücüm yoktu. Ben sadece sizi çağırdım, siz de hemen bana geliverdiniz.”[2] buyrularak bu husus ifade edilmiştir. Fakat bunlardan ders alan insanlar, bazen günahları açıktan işleyerek, bazende kişiyi elinden tutup zorlayarak, bazen de günahı işleyebileceği ortam ve imkanı sağlayarak cinni şeytanlardan daha tehlikeli olabilirler.

İnsanlardan da cinni şeytanlar gibi başkalarını doğru yoldan çıkarıp dalalete sevk eden ve bundan zevk alan kimseler vardır. Bunlar da insi şeytanlar olmaktadır.

Bu konuda Bediüzzan hazretleri Şöyle buyurur : “İnsanlarda şeytan vazifesini gören cesedli ervah-ı habise bilmüşahede bulunduğu gibi, cinnîden cesedsiz ervah-ı habise dahi bulunduğu, o kat’iyettedir. Eğer onlar maddi cesed giyseydiler, bu şerir insanların aynı olacaktılar. Hem eğer bu insan suretindeki însî şeytanlar cesedlerini çıkarabilse idiler, o cinnî iblisler olacaktılar.”[3]

 

[1] Nâs, 114/5.

[2] İbrahim, 14/22.

[3] Lemalar, 13. Lema, 83.


Yorum Yap

Yorumlar