Soru

Tesettürle Alakalı Bazı Nasların Yorumlanması

"Bayramlardan birinde Hz Peygamber’in emriyle erkek ve kadınlar bayram namazı yerinde toplanır ve peygamberimiz kadınlara hitaben şöyle buyurur: "Ey kadınlar topluluğu! sadaka verin, zira bana cehennem ehlinin ekseriyetini kadınların teşkil ettiği gösterildi."  Kadınlar arasından al yanaklı bir kadın oturduğu yerden şöyle der: "Niçin ey Allah'ın Resûlü....." bu rivayette ravi, kadının al yanaklı olduğunu söylediğine göre kadının yüzü açıktı. Bu tip rivayetler peçenin olmadığına delil olarak gösterilmek isteniyor. Bu rivayetleri nasıl anlamalıyız?

Tarih: 15.08.2021 15:11:05
Okunma: 592

Cevap

Öncelikle hadiste geçen tabir al yanak değil, yüzü solgun, yanakları kararmış bir kadın şeklindedir.[1] Bu hadise ne zaman olmuş? Bu hadise zamanında tesettür emri gelmiş miydi?  İbadetlerde kadınların tesettürü nasıl olmalıdır?  Bu hadisten hadis alimleri ve işin ehli olanlar nasıl hükümler çıkarmışlar? Bu hadisin izahında tesettürle ilgili bir açıklama veya izah mevcut mu? Bunlara bakmak gerekmektedir.[2] Ayrıca tesettür gibi meselelerde doğrudan Kur’an’ın ve Peygamber Efendimizin (a.s.m) yoruma yer bırakmayacak açık hükümleri vardır. Açık hükmün olduğu meselelerde yoruma gitmek doğru değildir. Burada açık olan hükümlere bakılır. O hükümlere göre amel edilir. Bununla ilgili aşağıda eklediğimiz linklerde yeterli bilgi mevcuttur.

Bunlarla beraber bir nastan hüküm çıkarmak için gerekli olan şartları bilmek önemlidir Rivayet edilen bir hadisten veya bir metinden hüküm çıkarmak için belirli şartları sağlamak gerekmektedir. Bu şartları sağlayanlara müctehid denilir.

Her işte o konunun uzmanı olan kimselere müracaat edilir. Hastalıklarda doktora, inşaatta mühendislere müracaat edildiği gibi, dini konularda da bu işin uzmanı olan müctehid âlimlere müracaat etme zarureti vardır. İctihad yapmak da basit bir olay değildir. Uzmanlık ister. İctihad yapacak müctehid âlimin 8 konuda uzman olması gerekir. Bu alanlarda uzman olmayanlar (hastalıkta doktora itimad edilip onun söylediği kabul edildiği gibi) müctehid âlimlerin sözlerini kabul edip ona göre hareket etmek zorundadırlar. Bunlar da kısaca şunlardır:

1. Arapçayı bilmek.

2. Kur’ân ilmine sahip olmak.

3. Sünneti bilmek.

4. Üzerinde icma veya görüş ayrılığı olan konuları bilmek.

5. Kıyası bilmek.

6. Hükümlerin amaçlarını bilmek.

7. Doğru bir anlayış ve takdir gücüne sahip olmak.

8. İyi niyetli ve sağlam inanç sahibi olmak.

İçtihad ve müçtehid hakkındaki anlattıklarımız konuyu merak edenler için oldukça kısa izahlardır. Bu konularda İslâm tarihinde usulü fıkıh adıyla ciltlerle kitaplar yazılmıştır. Bu kitaplara müracaat edilebilir.

 Tesettürün nasıl olması gerektiği ile ilgili aşağıdaki linkleri inceleyebilirsiniz:

https://risale.online/soru-cevap/tesetturde-el-ve-yuz

https://risale.online/soru-cevap/tesettur-ve-carsaf

Ayrıca bakınız:

https://risale.online/soru-cevap/kadinlarda-tesettur

https://risale.online/soru-cevap/tesettur-ve-sukur

https://risale.online/soru-cevap/tesetturle-ilgili-yerler

https://risale.online/soru-cevap/tesetturun-ehemmiyeti

https://risale.online/soru-cevap/tesetturun-fitriligi

https://risale.online/soru-cevap/tesetturun-olcusu

https://risale.online/soru-cevap/tesetturun-ortunmenin-gerekliligi

 

 

[1] Bunun için bkz: İbrahim Canan, Kütüb-i Sitte Tercüme ve Şerhi,  Akçağ, Ankara, 1995, C: 9, s: 346-347.

[2] Konu ile ilgili açıklamalar için bkz: İbrahim Canan, Kütüb-i Sitte Tercüme ve Şerhi,  Akçağ, Ankara, 1995, C: 9, s: 346-349. Ve C: 10, s: 94-97.

 

 


Yorum Yap

Yorumlar