Soru

Tesettür ve Şükür

İslam alimlerince verilen nimetlerin Allah yolunda kullanılması da, dil ile o nimete şükredilmesi de şükür kapsamına alınmıştır. Peki güzellik nimetini düşünürsek bu nimete dille çok şükreden, fakat Allah yolunda kullanmayan (yani tesettürünü yapmayan) kişi için şükür vazifesini yerine getirmiyor denilebilir mi?

Tarih: 19.10.2019 23:59:28
Okunma: 986

Cevap

Gençlik ve güzellik, Allah’ın bize verdiği büyük bir nimettir. Gençliğimizi İslâmî terbiye dairesi içinde, doğrulukta, ibadet üzere ve namuslu bir şekilde yaşayarak geçirmekle onun şükrünü yerine getirmiş oluruz. Böyle şükrü yerine getirilen bir gençlik, ahirette baki bir gençliğin kazanılmasına vesile olarak fânilikten çıkıp ebedîlik kazanmış olur. (Bkz. Gençlik Rehberi)

"Bir şey bütünüyle elde edilmezse o şeyi tamamen terk etmek doğru değildir" kaidesine göre bir insan Allah'ın bir emrini yerine getiremeyince diğer emirleri terk etmesi yanlıştır. Yani tesettürsüz bir kadın Allah'ın kendisine ihsan ettiği diğer nimetlere şükür eder. Kendisine verilen nimetlere karşı şükür vazifesizi yerine getirebilir. Tesettür Allah'ın önemli bir emri olduğu için o vazifesini yerine getirmemek, Allah'ın ona verdiği güzelliği Allah'ın istediği ve emir buyurduğu şekilde kullanmıyor denilebilir. Sadece bu noktada şükür vazifesini tam ifa etmiyor denilebilir. Tesettürü için de dua etmeli.

“Andolsun, eğer şükrederseniz elbette size nimetimi artırırım. Eğer nankörlük ederseniz, hiç şüphesiz azabım çok şiddetlidir.” (İbrahim Suresi, 7). Bu ayete göre Allah'ın bize verdiği güzellik nimetine şükredilip yani gereği gibi tesettüre riayet edilirse o güzellik artar ve cennette ebedi bir güzellik kazanır.


Yorum Yap

Yorumlar