Soru

Ruhlar Aleminde Seçim

İnsan ruhlar alemindeyken tercihte bulunabilir mi? Mesela anne-babasını seçebilir mi?

Tarih: 19.02.2022 19:27:59
Okunma: 1914

Cevap

Ruhlar âleminde iken insanın bir tercihi söz konusu değildir. İnsanın tercihleri dünya hayatında geçerlidir. Bu konunun anlaşılabilmesi adına kaderin tanımını ve kısımlarını kısaca ifade etmek gerekir.

Kader; Cenâb-ı Hakk'ın olmuş ve olabilecek her şeyi bütün yönleriyle ezelde bilip takdir etmesi, levh-i mahfuz denilen kader levhasına yazması demektir.

Kader iki kısma ayrılır. Birisi ‘İhtiyarî kaderdir’ ki, insanın özgür iradesi ile şekillenir.

İkinci kısmı ‘Izdırarî kaderdir’ ki, insan iradesinin müdahale edemediği ve Allah’ın çok hikmetlerle dilediği kaderdir. Buna ‘takdir’ de denir. İnsanın cinsiyeti, fizyolojik özellikleri, doğumu, ölümü ve hangi anne-babadan dünyaya geleceği gibi konular kaderin ikinci kısmına girer. İnsan kendi iradesi ile ilgili kısımdan sorumlu ve mesuldür. Takdir kısmında ise tercih ve sorumluluğu yoktur.

İmanın 6 esasından birisi olan kaderle alakalı sitemizde pek çok yazı mevcuttur. Detaylı malumat için sitemizin arşivinden ve aşağıdaki linkten faydalanabilirsiniz.  

https://risale.online/soru-cevap/bizler-kaderin-mahkumu-muyuz


Yorum Yap

Yorumlar