Soru

Bayanların Birbirine Karşı Tesettürü

Müslüman bir hanımın gayr-i müslim kadınlara saçını göstermesinin hükmü nedir?

Tarih: 4.08.2012 22:49:37
Okunma: 11537

Cevap

Peygamber Efendimiz (sav): "Erkek erkeğin âvretine, kadın da kadının avretine bakmasın", (1) Şâfiî ile Hanbelî mezheplerine göre, kadının yüzü ve elleri de dahîl, bütün vücudu avrettir ve mahremi olmayanlara karşı örtülmesi gerekir. Kadın ellerini ve yüzünü ancak namazda açabilir. Maliki mezhebinde ise, kadının elleri ve yüzü avret değildir, ancak yabancılara karşı kapatması daha güzeldir.

Kadının "Kendi Kadınlarına" göre avreti, erkeğin erkeğe göre avreti gibidir, yani göbeği ile dizkapağı arasından ibarettir. Ancak Imam Azam'dan bir rivayete göre, kadının "Kendi Kadınları"na göre avreti de, mahremi olan erkeklere göre avreti gibidir, karnını ve sırtını da gösteremez.’(2)

Âyette geçen ve kadının zinet yerlerini gösterebileceği "Kendi Kadınlarıından maksat, çoğu Islam bilginine göre Müslüman olan kadınlardır. Hz.Ömer; görevlisi Ebû Ubeyde b. el-Cerrâh'a yazdığı emir mektubunda:

"Haber aldığıma göre, gayrı müslim vatandaşların (zimmîlerin) kadınları, müslüman kadınlarla beraber hamamlara giriyorlarmış. Bunu yasakla ve buna engel ol. Çünkü zimmî bir kadın, müslüman bir kadının avretine bakamaz" diye emir vermiş. Ebû Ubeyde de bunu yürürlüğe koymuş ve "Hangi kadın özrü olmaksızın, sırf yüzünü parlatmak amacıyla hamama giderse, yüzlerin aklanacağı günde Allah onun yüzünü kara eylesin!" diye ilân etmiştir. (3)

Ibn Abbas, "Müslüman bir kadını, Yahudi ya da Hiristiyan bir kadının görmesi helâl değildir, çünkü gider kocasına anlatır" demiştir. (4)

 

SONUÇ:

Gayr-i Müslim kadınlar ve bir görüşe göre de kötü ahlâkı ile tanınan Müslüman kadınlar yabancı kadınlardır. Kadının onlara göre avreti, aynen yabancı erkeklere göre avreti gibidir. Yüzü, elleri ve ayakları dışında hiç bir yerini zorunluluk olmayınca onlara gösteremez.

KAYNAK:

1-      Müslim, hayz 7; Tirmizî, edep 38; Ibn Mâce, taharet l37; Müsned NI/63.

2-      Zeylaî, Tebyîn VI/18.

3-      Kurtubî XN

4-      Geniş bilgi için bak.islamda evlilik ve aile hayatı.ve

Hanımlar için İslam ilmihali ,malik el- mısri

 


Yorum Yap

Yorumlar