Soru

Kadın Sesinin Yasak /Serbest Olduğu Durumlar

Bir bayanın erkek kadının karışık olduğu bir ortamda şiir okuması caiz midir?

Tarih: 11.11.2023 21:49:23

Cevap

Âlimler bazı âyet ve hadislere dayanarak, "kadının yabancı erkeklerle konuşmasının ihtiyaç hasıl olduğunda caiz olduğunu, fakat bu konuşmanın, kesinlikle sesi inceltip yumuşatarak, tahrik edici ses tonlarında olmaması gerektiğini belirtmişlerdir."
İmam Ebu'l-Abbâs Kurtubî, şarkı dinlemek hakkında, kitabında şunları söylemiştir: 
“Zekâsı kıt olanlar zannetmesinler ki biz kadının sesi avrettir, demekle konuşmasını kastediyoruz! Bu anlayış doğru değildir. Biz ecnebi erkeklerin hâcet mes ederse kadınlarla konuşmasına cevaz veriyoruz. Yalnız kadınların yüksek sesle konuşmalarını, seslerini uzatmalarını, yumuşatmalarını ve aruza göre okumalarını câiz görmüyoruz. Çünkü bunlarda erkekleri kendilerine meylettirmek ve şehvetlerini harekete getirmek vardır. Kadının ezan okuması bundan dolayı câiz olmamıştır.”
“Kadının sesi avrettir. Onun Kur'ân'ı kadından öğrenmesi daha makbuldür. Bundan dolayıdır ki Peygamber (asm); “Tesbih erkeklere, el çarpmak ise kadınlara mahsustur.” buyurmuştur. Erkeğin onun sesini işitmesi doğru değildir.” (Nevâzil)
Nakledildiğine göre, Arap kadınları erkeklerle konuşurlarken seslerini inceltip yumuşatırlardı. Genellikle cilveli konuşmaya meraklı idiler. “Sizler de onlar gibi sesinizi inceltip yumuşatarak cilveli bir şekilde konuşmayınız.” (Kurtubî el-Camî)
“Özellikle kocalarınızla gayet cilve ve işve ile konuşabilirsiniz. Onlara güzel görünmek için istediğiniz nezaketi yapabilirsiniz; lâkin yabancı erkeklerle konuşurken ciddi, kaba ve kısık sesle konuşunuz.” (İbn-u Kesir)

Çünkü kadınlara karşı zaafiyeti olan, onların konuşmalarından anlam çıkartabilen ahlâksız kimseler, sizlerin nezaketini kötüye yorumlamak suretiyle hakkınızda fenalıklar düşünebilirler. Bu sebeple fitneye âlet olmayınız. (Kur'ân-ı Kerim’de Adab-ı Muaşeret)
“…Gizlemekte oldukları ziynetleri bilinsin diye ayaklarını (yere) vurmasınlar! Ey mü’minler! Hep birlikte Allah’a tövbe edin ki kurtuluşa eresiniz.” (Nur, 31)
Birçok fıkıh âlimi bu âyet hakkında; “Ayaklarının sesini duyurmaları haram olursa, kendi sesleri öncelikle haram olur.” demişlerdir.
Hanefiler ise; Kadının ayağını yere vururken çıkardığı ses değil, dikkatleri üzerine çekmesi ve fitneye sebep olması haramdır. Namazda ve hacda sesini yükseltmesinin haram olması da aynı şekilde izah edilir demişlerdir. (Hanımlara Özel İlmihal)

Sonuç olarak;
Allah (cc), kadını sesiyle de çekici ve etkileyici yaratmıştır. Aslında her biri birer nimet-i ilâhî olan çekici tüm yönlerini, fitneye sebebiyet verecek şekilde tahrik unsuru olarak kullanırsa küfran-ı nimet yapmış olur.
Kadının beden güzelliğini örten, onun tesettürüdür. Sesinin tesettürü ise vakarlı, ciddi, nağmesiz ve alçak sesle konuşmasıdır. Kadının sesi; şayet konuşmasını kırıla döküle ve kadınsı bir biçimde yaparsa, ya da nağmeli sözlerle sesini daha da etkileyici hale getirirse, fitneye sebep olacağından haram olur. Vakarlı ve karşısındakine ümit kestirici edayla konuşursa haram olmaz.

“Yine fıkıh âlimlerinin büyük çoğunluğuna göre eğer fitneye sebep olacaksa kadının sesli Kur'ân okuması, zikir çekmesi dahi haramdır. Ölçü; kendisine mahrem olmayan erkeklerin, sesinden etkilenmemesidir.” (Hanımlara Özel İlmihal)
Kadınların zaruret hasıl olduğunda ciddi bir ses tonuyla, bir hakikati bildirmek için radyo ya da telefondan seslerinin duyulmasına cevaz vardır. Fakat bir bayanın radyoda süreklilik arz eden bir program yapması, hem bunun bir zaruret olmaması sebebiyle hem de ister istemez dinleyicilerle bir samimiyet oluşacağından ve sesinin karşı cinste gayr-i meşru bir his bırakıp bırakmadığı tam anlamıyla bilinemeyeceğinden caiz olmaz. 

Netice olarak; bir bayanın erkek kadının karışık olduğu bir ortamda şiir okuması da yukarıda bahsedilen ölçüler üzere değerledirilmelidir.

https://risale.online/soru-cevap/kadin-sesi


Yorum Yap

Yorumlar