Soru

Kurban Etinden Almak Veya Vermek

Kurbanımı yurt dışına vekaleten kestiriyorum. Fakat 1. derece akrabalarım benim kurbanı yurtdışına gönderdiğimi bildiği halde bana kendilerinin kesmiş olduğu kurban etlerinden veriyorlar. Bu etleri almamda sakınca var mıdır?

Tarih: 29.06.2022 08:51:11

Cevap

Herhangi bir sakınca yoktur, alınabilir. Zira dinimizin hükümlerine göre kurban etinin üçte birinin akraba, tanıdık ve komşularla paylaşılması tavsiye edilmiştir. Kurban etinin paylaşımı ile alakalı olarak genel usul şöyledir:

“Hz. Peygamber (sav), kurban etinin üçe taksim edilip, bir bölümünün kurban kesemeyen yoksullara dağıtılmasını, bir bölümünün akraba, tanıdık ve komşularla paylaşılmasını, bir kısmının da evde yenmesini tavsiye etmiştir.[1] Kurban etinin tamamı evde bırakılabilir.[2] Ancak, durumu iyi olan müslümanların, toplumda muhtaçların arttığı bir dönemde kurban etlerinin çoğunu hatta tamamını dağıtmaları daha uygun olur. Şâfiî mezhebine göre ise, kurban etinden az da olsa fakirlere verilmesi gerekir.[3]” (TDV)

 

[1]  Ebû Dâvûd, Dahâyâ, 10.

[2]  Tahâvî, Şerhu me‘âni’l-âsâr, IV, 185.

[3] Bkz. Nevevî, el-Mecmû‘, VIII, 413.


Yorum Yap

Yorumlar