Soru

Ailede Güvensizlik

Eşimle aramızda güven problemi var. Ailemin evine gitmeme izin vermediği için ondan habersiz gidiyordum. O zamandan beri bana güvenmiyor. Tekrar güvenini nasıl kazanabilirim?

Tarih: 24.12.2021 10:43:12
Okunma: 232

Cevap

Aile hayatında eşler arasında olmazsa olmaz en önemli esasları sıralamak gerekirse; sevgi, saygı ve karşılıklı güven olarak sıralayabiliriz. Evliliğin sıhhat ve devamlılığı, bu esasların sağlamlığı ve devamlılığı ile mümkündür. Bu noktadan karşılıklı sevgi, saygı ve güvenin hep taze ve canlı tutulması çok önemlidir. Bu esaslardan birisi bile sarsılsa ya da ihmal edilse, aile huzuru da zedelenmeye başlar.

Dinimize göre kadının kocasına karşı ve erkeğin hanımına karşı sorumlulukları ne derece bilinir ve uygulanırsa o derece aile saadeti ve huzuru sağlanmış olacaktır. Bu nedenle öncelikli olarak İslâma göre kadın ve erkeğin birbirlerine karşı görev ve sorumluluklarını çok iyi öğrenmeleri gerekir. Bu konuyla alakalı olarak detaylı malumatlara, aşağıdaki linkler üzerinden ulaşabilirsiniz.

https://risale.online/soru-cevap/islamda-koca-hakki

https://risale.online/soru-cevap/kadin-ve-koca-hakki

Yukarıdaki linklerin içeriğinde ayrıntılı olarak izah edildiği üzere, insanın yakınlarını görmesi, gözetmesi ve ziyaret etmesi hem şeriatın hem de fıtratın istediği bir şeydir. Binaenaleyh, Müslüman ve anlayışlı bir aile reisinin herhangi bir ciddi sebep yokken buna engel olması dinimizce uygun değildir. Zira Hanefi mezhebine göre kocanın karısını her cuma (haftada bir) ailesini ziyârete gitmekten alıkoyma hakkı yoktur. Karısının annesi babası kâfir de olsa durum böyledir.

Bazılarına göre bu, annesinin babasının kendi yanına gelmemeleriyle kayıtlıdır. Yani kadının anne-babası kendisini ziyarete gelebiliyorlarsa, koca karısını onlara göndermeyebilir. Ancak onların gelip kendi evinde kızlarını haftada bir ziyaret etmelerine mânî olamaz. Anne-baba dışındaki mahremlerde bu süre bir yıl olarak belirlenmiştir.[1]

Ancak bilinmelidir ki, bu süreler zamanın örfü ile sabit olduğundan, her yerin örfüne göre değişebilir. Kaldı ki Şafi ve Hanbeli mezhebine göre hükümler biraz daha farklıdır. Bu mezheplerin detaylı görüşü de yukarıda verilen linklerin içeriğinde mevcuttur.

Diğer taraftan kadının kocasına karşı vazifelerinden en birincisi, itaattir. İslâma göre bir hanım evlenip kocasının evine geldikten sonra sorumluluk kocaya geçer. Anne babanın hakkı devam eder ama kocanın sorumluluğu bir adım öne geçer. Çünkü âyet ve hadislerde kocaya itaat üzerinde çok durulması bu gerçeği göstermektedir.

Kur’ân-ı Kerim’de; “Erkekler kadınlar üzerine hâkimdirler…’’[2] buyurularak erkeğin aile reisi ve idarecisi olduğuna vurgu yapılmaktadır. Âyetin devamında ‘’İyi kadınlar itaatli olanlardır.’’ buyurularak, kadının kocasına İslâmî ölçüler dahilinde itaat etmesi istenmektedir.

"Şayet ben bir insanın başka bir insana secde etmesini emredecek olsaydım, kadına, kocasına secde etmesini emrederdim."[3] hadisine benzer pek çok hadis-i şeriflerde de Hz. Peygamber (sav), kocanın aile içindeki hukukunun ve idareciliğinin büyüklüğüne dikkat çekmektedir.

Tüm bu temel esaslar ortada iken erkeğin eşine karşı bir güven problemi oluşmuşsa, tekrar kocanın güvenini kazanmak adına yapılması gerekenleri şöyle sıralayabiliriz:

  1. Öncelikle kocanın eşine inanmasını sağlamak gerekir.
  2. Şartlar ne olursa olsun eşler birbirine karşı açık ve şeffaf olmalıdır. Söyleyecekleri eksiksiz ve doğru olmalıdır.
  3. Varsa hatanın kabul edilmesi ve içtenlikle özür dilenmesi gerekir.
  4. Neyi niçin yaptığının samimiyetle açıklanması gerekir.
  5. Bir daha izinsiz görüşme yapılmayacağına kocanın inandırılması gerekir.
  6. Kocasını Allah için sevdiği, içtenlikle söylenmelidir.
 

[1] İbn Âbidîn NI/602-603; Mavsilî, ihtiyâr 534; Vehbe, el-Fıkhu'1- Islâmî VN/336

[2] Nisa, 4/34

[3]  Tirmizî, Rada' 10, (1159)


Yorum Yap

Yorumlar