Soru

73 Fırka

“Ümmetim yetmiş iki fırkaya ayrılır, onlardan sadece biri kurtuluş ehlidir."  Bu hadis-i şerif den anlamamız gereken fırkalar hangileridir? 

Tarih: 13.11.2011 09:54:21
Okunma: 7303

Cevap

Abdullah b. Amr (r.a)’den Peygamberimiz (s.a.v)in şöyle dediği rivayet edilmiştir:
İsrail oğullarının başına ne geldi ise hepsi karış karış ümmetimin de başına gelecek. Hatta onlardan biri aleni olarak annesiyle zina etse ümmetimden de bunu yapan olacak. İsrail oğulları 72 millete ayrıldı. Ümmetim ise 73 millete (fırkaya) ayrılacak. Onlardan bir millet (cemaat) hariç hepsi cehennemliktir.” “Ey Allah’ın Resulü o (kurtulacak olan fırka) hangisidir?” diye sordular. O da “Benim ve ashabımın yolunda olanlar.” buyurdu.  (Tirmizi , Ebû Davud, Taberani)
Hadis âlimi Kettani bu hadisin 14 sahabe tarafından rivayet edildiğini ve bu hadisin mütevatir olduğunu söyler.
Bu hadiste bir fırkayla ehl-i sünnet, 72 fırkayla da -mutezile, cebriye, şia gibi- bidat gurupları kastedilmektedir.İslâm’ın ilk döneminden bugüne kadar bir takım fırkalar ortaya çıkmış, fakat Ehl-i Sünnetin haricinde hiçbiri sahabelerin yolunu devam ettirmemiştir. Örneğin Şia ve Hariciler sahabeleri tekfir etmişler, Mu’tezile, Kur’ân’ı sahabenin anladığı ve tefsir ettiğinden farklı tefsir etmiş, pek çok hadisi de inkâr etmişlerdir. Ehl-i sünnetse Peygamberimiz asm ve sahabelerin yolunu aynen devam ettirmiştir.


Yorum Yap

Yorumlar

İmam Nevevinin ,Milel ve Nihal,kitabında bu 73 fırkanın hangi fırkalar olduğunu ve bunları detaylıca anlatıyor.
Gönderen: SERHAT ATAKAN
Tarih: 3.01.2012 10:24:21