Soru

124 Bin Peygamber Hakkında Neden Detaylı Bilgi Sahibi Değiliz?

124 bin peygamberden yalnızca 25 tanesini biliyor olmamızın hikmeti nedir? Diğer Peygamberlerle ilgili hiç mi bilgi yok?

Tarih: 29.09.2023 15:39:20
Okunma: 541

Cevap

Kur’an’ı Kerim’de zikredilen peygamber isimleri, özellikle ehlikitap başta olmak üzere bölge insanlarının ortak hafızasında bulunan peygamberlerin isimleridir. İnsanlık tarihi, Orta Doğu’da meydana çıkmış ve oradan dünyaya yayılmıştır. Orta Doğu, insanlığın pazar yeri hükmüne gelmiştir. Orta Doğu’dan dünyaya yayılan insanlık, kolektif bilinci miras olarak sonraki nesillere bırakmıştır. Gönderilen dört kutsal kitapta da bu kolektif bilince sahip insanlığın ortak değer ve bilgileri üzerinden tebliğ ve irşadda bulunulduğu görülmektedir ki bu son derece tabiidir. Ayetlerde, yeryüzüne başka peygamberler gönderildiği de bildirilmiş ancak bunların isimleri Kur’an’da zikredilmemiştir. Bu, diğer bölgelere peygamber gönderilmediği manasına gelmez. Zira Güney Afrika’ya gönderilen bir peygamberin Kur’an’da anılması bu sefer müşrikler tarafından -haşa- “Muhammed hiç duymadığımız şeyleri uyduruyor, ona nasıl inanalım!” söylemlerine sebep olacaktır. Öyle ki bildikleri meseleler de dahi itiraz etmişlerdir. Kur’an’ın amacı ise insanlara gaybi bilgileri olduğu gibi sunmak değildir. Allah, gaybı bildirmek zorunda da değildir. Kur’an, insanların varoluşsal sorunlarına cevap bulabilecekleri ve dünya ve ahiret saadetini kazanma yollarının, derslerinin insanlığa sunulduğu bir kutsal kitaptır, insanlık için öğüttür. Kıssaları ve örnekleri paylaşılan peygamberlerden alınacak dersler zaten insanlık için yeterlidir. Zira Kur’an’da zikredilen peygamberler, takvası ve teslimiyeti ile seçkin peygamberlerdir. İnsanlığın, takva ve teslimiyet adına alması gereken ibretler bu peygamberlerin yaşantıları, kıssaları ile en üst düzeyde alınabilmektedir. Her kavme gönderilen peygamberin hayat hikâyelerinden kesitlerin sunulması, Kur’an’ın kolaylaştırılmasına, öz hâline aykırı da düşebilir. Kur’an bir tarih kitabı değildir ki bizlere kronolojik bilgiler sunsun! Kur’an, bizlerin ibret alması için indirilmiş bir kitaptır.

İbret alma ihtiyacımız, zikredilmiş mevcut Peygamberler tarafından giderilebilmektedir. Şüphesiz en doğrusunu Allah (cc) bilir. Zaten Kur’an farklı coğrafyalara gönderilmiş bir peygamberden de bahsetse bu durum, Kur’an’a inanmayanı iman etmeye sevk edecek bir bilgi olmayacaktır.

Netice olarak; Kur'an-ı Kerim peygamberlerin isimlerinden ziyade Kur'ân ve hadis-i şerifler ana konular üzerinde durmuş, insanlarin itikadi anlamda inanmasi gereken hususlari ve amel noktasında yapması gereken noktaları belirtmiştir. Peygamber kissaları da yine bu merkezde anlatalıgelmiştir. Bu noktada peygamlerlerin isimlerine bu zaviyeden bakarsak çok arka planda kaldiğindan isimleri zikredilmemiş olabilir. 

Bir Hadiste Peygamberlerin sayısının 124.000 olduğu ve bunlardan 315'inin resul olduğu bildirilmiştir. (Ahmed b. Hanbel, Müsned)

Kur'an'da ismi geçen 25 Peygamber vardır. Kur'an'da geçen üç ismin peygamber mi, velî mi oldukları hususunda ihtilaf vardır. Bunlar Üzeyir, Lokman ve Zülkarneyn (as)dır.

Kur'an'da ismi zikredilmeden bahsi geçen peygamberler de vardır. Bunlardan bazıları şunlardır:

1- Musa (as)'dan sonra yerine geçip Filistin'i feth eden Yûşâ (as), Kehf Suresinde Musa (as) beraber seyahaye çıktığı genç olarak anlatılır. 

2- O seyahat neticesinde buluştukları ledün ilmine sahip olarak vasf edilen Hızır (as) da galib görüşe göre peygamberdir.

3- Davud (as)'ın Câlut'u öldürmesi kıssasında bahsi geçen İşmuil veya Samuyel (as).

4- Ölümünden yüzyıl sonra tekrar diriltilerek Allah'ın ölüleri nasıl dirilttiğine şâhid kılınan kişi, bir irvayete göre İrmiyâ (as)'dır.


Etiketler

Alâkalı Sorular

Yorum Yap

Yorumlar