Soru

Hz. Muhammed Var mı

Hz. Muhammed'in(asm) yaşadığını, var olduğunu nasıl kanıtlayabiliriz?

Tarih: 13.02.2022 21:47:02

Cevap

Peygamberimiz (sav) hakkındaki bu iddia dünyanın en cahil, en tutarsız yalanı ve iftirası olarak tarihin karanlık sayfalarında yerini alacaktır. Toplumda, "yalan at, tutmazsa izi kalır" düşüncesi ile İslam düşmanları bu tarz şüpheleri sıkça dile getirmektedirler. Hz. Muhammed (sav) yaşamadı diyenlere Firavun, Ramses, Konfüçyüs, Buda, Zerdüşt, Atilla, Aristo, İsa (as) gibi tarihi daha eski olan tüm bu şahsiyetleri inkar etmek gerektir. Birçok insan tarihi olayları kendi dünya görüşüne göre yorumlayabilir. Fakat hiç kimse tarihi olarak varlığı bu kadar kesin olan kişileri yok sayamaz. Böyle bir anlayış tarih bilimi ile tamamen çelişir. Üstelik Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)bu tarihi kişiliklere göre tarih bilimi içinde çok daha erken bir zaman dilimindedir. Malumdur ki tarihte hakkında en çok araştırma yapılan şahıs Hz.Muhammed (as)dır. Yerli ve yabancı olarak hakkında bu kadar çok araştırma yapılan bir insanın varlığı veya yokluğu hakkında konuşmak abesle iştigaldir. Fakat kalbi saf müslümanlar için aşağıdaki veriler inşaallah yeterli gelecektir.

Eski Çin Kaynakları

Eski çin kaynaklarından biri olan Minshu yazılarına göre ; "Minshu kayıtlarına göre; “Tang Hanedanlığı Wu De (武德) döneminde (618-626), Muhammed, dört büyük erdemli insanı dinlerini yaymak için Çin’e gönderdi. Bunlardan birincisi Guangzhou’da, ikincisi Yangzhou’da, üçüncüsü ve dördüncüsü ise Quanzhou’da dini yaydı” (Zhongguo Yisilan Jiao Xiehui, 2011, s. 5). “Eski Tang Tarih Kayıtları”na göre; Müslümanlar 651 yılında halife Hz. Osman döneminde Çin’i ziyaret etmişlerdir. Bu ziyaret, halife Hz. Osman’ın Tang Gaozong (唐高宗) döneminde Çin’e elçi göndermesiyle gerçekleştirilmiştir."  (Ertuğrul Ceylan* Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Ankara, Türkiye)

Thomas the Presbyter Yazıtları

Bu belgeye göre 635'li yıllarda Thomas the Presbyter tarafından yazılan bu yazıtlara göre Muhammed'in Arap orduları Romalıları yendiler. bu savaşın adı "Dathin"dir. 635 Tarihli bu belgede çok sarih (açık) olarak Muhmmed'in orduları ismi geçmektedir.

Suriye Günlükleri 

636 'lı yıllarda romalılar tarafından yazılan bir günlükte  Muhammed'in ordularının Bizans topraklarının işgal ettği yazılmaktadır.

Maronit günlükleri

665 yılında  yazılan "Maronit Günlüklerinde" de halife Muaviye’den ve Hz. Muhammed’din bahsi geçmektedir.

"Muaviye tüm krallar gibi tac takmadı. O Muahemmed'in  yerine geçmemek için Şam diyarına yerleşti."

Muaviye dünyadaki diğer krallar gibi bir taç giymedi. Tahtını Şam’a yerleştirdi ve Muhammed’in yerine geçmek istemedi.”

Short Chronicle

670 tarihlerinde yazıldığı kabul edilen bu kitap Suriye Ortodoks Kilisesi tarafından yazılan bu kitapta

 “Rab onlara İsmail oğullarını gönderdi. Onların sayıları çöldeki kumlar gibiydi. Liderleri (Peygamberimiz o tarihte vefat etmiştir. Buradaki ifade arapların onu önder olarak kabul ettikleri içindir, yani onların her zaman örnek aldıkları lideri)  Muhammed’di. Ne duvarlar, ne kapılar, ne de kalkanlar onların önünde duramadı. Pers imparatorluğunu ele geçirdiler. Yezdigerd onlara karşı sayısız ordu gönderdi fakat Araplar hepsini yok etti.”

 

 


Yorum Yap

Yorumlar