Soru

Namazda Kurana Bakmak

Namaz kılarken karşımıza büyük boy Kuran koysam, sayfayı oradan okuyarak kılabilir miyim?

Tarih: 30.04.2020 19:39:15
Okunma: 1002

Cevap

Ebû Hanife’ye göre namazda, sure veya ayetleri Mushaf’a bakarak okumak namazı bozar.

İmameyn’e göre ise, mekruh olsa da namaz bozulmaz.

Şafiîlere göre de bir kimse, namazda Fatiha suresini Mushafa bakarak okursa namazı geçerli olur. (İbn Nüceym, el-Bahru’rRâik, Daru’l-Marife, Beyrut, ts. , II, 11

Şirbînî, Muğni’l-muhtac, Beyrut 1418/1997, I, 240)


Yorum Yap

Yorumlar

sorumun cevabını alamadım
Gönderen: İBRAHİMETHEM ELBİR
Tarih: 5.05.2020 05:01:35