Soru

Hizmetin İhsan ya da İmtihan Olması

Cenab-ı Hak hizmeti sevdiği kullarına mı verir? Hizmet her zaman ihsan mıdır? Günahkar bir kula dahi hizmet ihsan edilir mi?

Tarih: 25.08.2020 10:33:46
Okunma: 1358

Cevap

Şöyle ki; din bir tecrübe ve imtihandır. Cenab- ı Hak kullarını tecrübe ediyor. Dinin emir ve yasaklarını yerine getirmek noktasında gayretli, istekli ve dikkatli olanlara özellikle rahmet, merhamet ve inayetiyle muamele ediyor diyebiliriz. Bu minval üzere değerlendirdiğimizde Cenab-ı Hak kendisinden hizmet talep eden birisine ekseriyet itibariyle dinine hizmet ettiriyor denilebilir. Bununla beraber Cenab-ı Hakk’ın hizmet verdiği her kim varsa kendi kemalatıyla bunu elde ettiğini düşünmesi kulluk bilincine aykırıdır. Bediüzzaman Hazretleri de ”…. gayet ağır ve büyük ve umumi ve kudsi bir vazife-i imaniye ve hizmet-i Kur’aniye omzumuza ihsan-ı İlahi tarafından konulmuştur” ifade etmesiyle bu mukaddes hizmetler esasında Cenab-ı Hakk’ın bir lütfu bir ihsanı olduğunu bildirmiştir. Böyle bir asırda Kur’an’a hizmet etmek ağır ve büyük bir defineyi taşımaya benzer. Bu münasebetle böyle şerefli bir çalışma aslında her zaman bir ihsan-ı ilahidir diyebiliriz.

 Günahkâr bir kula dahi hizmet ihsan edilir mi? olan sualinize cevap olarak şunu ifade edebiliriz;  Cenab-ı Hakk’ın fiillerinin hikmetini bizler bilemiyoruz. Elbette ki Cenab- ı Hak dinini kuvvetlendirmek için günahkâr bir kuluna dahi hizmet ettirebilir. Bu da Cenab-ı Hakkın bir ihsanıdır. Zira insan hatadan ve günahtan beri değildir. Hizmet etmek ise sırf bir ihsan- ı ilahidir. Cenab- ı Hak cümlemizi böyle mübarek ve şerefli olan Kur’an’a hizmette ayaklarımızı sabit kılsın. Amin…


Yorum Yap

Yorumlar

نَّ اللّٰهَ لَيُؤَيِّدُ هٰذَا الدّ۪ينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ Muhakkak ki Allah, bu dini fâcir adamla da teyid ve takviye eder.
Gönderen: HİZMETİ KURAN
Tarih: 2.09.2020 17:26:40