Soru

Hüsrev Hattı Kuran

"Hâfız Ali diyor ki: Hüsrev kardeşimiz kendi kalemiyle yazılan "Mu'cizatlı Kur'ân"ı fotoğrafla tab'ına tarafdar olmaması ve demir harflerle müsaade oluncaya kadar beklemeye tarafdar olması, onun fevkalâde ihlasına ve nefsin huzuzatından teberrisine kat'î delildir. Çünki fotoğrafla tab'edilse, onun kendi hattı olduğu için, binler Kur'ân nüshalarını kendi eliyle yazmış gibi Âlem-i İslâm'ın manevî nazarında ve uhrevî sevab cihetinde büyük ve masumane ve zararsız bir makamı terkedip ihlasın sırrı için hazzını unutarak, demir harflere tarafdar olmuş." (Kastamonu Lahikası)

Şu an piyasada bulunan Kuran Hüsrev Efendini hattı değil mi?

Tarih: 17.11.2014 11:12:18
Okunma: 9208

Cevap

Şu an piyasada olan Kuran, Hüsrev Efendinin hattıdır. Hüsrev Efendi Kuran'ı 9 defa yazmıştır. 9. da tevafuklar tam olarak tezahür etmiştir. Fakat en güzel hareke, harf ve kelimeler seçilmiş, Hüsrev efendinin 9. defa yazdığı Kuran, şablon gibi esas alınarak tek tek yapıştırılmıştır. 

O zamanki mesele ise 2. veya 3. defa yazılan Kuranın direk fotoğraf yoluyla çoğaltılması meselesi idi. 

Ayrıca bakınız.

/soru-cevap/tevafuklu-kuranin-yazilisi


Yorum Yap

Yorumlar