Risale-i Nur / Üstad Bediüzzaman kategorisindeki sorular

"Üçüncü Nükte: Bu fakir Said, Eski Said’den çıkmaya çalıştığım bir zamanda, rehbersizlikten ve nefs-i emmârenin gururundan gāyet müdhiş ve ma‘nevî bir fırtına içerisinde akıl ve kalbim hakāik içerisinde yuvarlandılar. Kâh Süreyyâ’dan serâya kâh serâdan Süreyyâ’ya kadar bir sukūtve suûd içerisinde çalkanıyorlardı." Bediüzzaman Hazretleri'nin iç dünyasında meydana gelen bu çalkantılı durumun sebebi
18. Lemayı kısaca izah edebilir misiniz?
Emirdağ Lahikası 2. Cilt 188. Mektubda geçen “Fakat yazıdan ziyade sıhhatine dikkat etmek lazım ve elzemdir.” denirken yazının sıhhatinden maksat nedir?
Bediüzzaman Hazretleri 17. Lema'nın 14. Notası'nın 4. Remzinde, "Senin dünyan dar bir kabir hükmündedir" diyor. Hangi cihetle dünyayı kabre benzetiyor? Açıklar mısınız?
Said Nursi Hz.'leri Rusya'da iken parası var mıydı? İhtilal sonrası Almanya'da ne kadar süre kaldı, neler yaptı? Bilet alıp Türkiye'ye dönüşü hakkında detaylı ve kaynaklı malumat verir misiniz?
Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin hayatını kısa bir şekilde özetler misiniz?
Bediüzzaman Hazretlerinin vefatında yanında kimler vardı? Bediüzzaman Hazretlerinin vefatında yanında kimler vardı?Bediüzzaman Hz. Urfa'da vefat edip defn olunurken Hüsrev Efendi ve Isparta'daki talebeleri yanına neden gelemediler?
Bediüzzaman Hazretlerine İngilizler idam kararı vermiş midir? 
Üstadımız "Zalimler için yaşasın cehennem!" sözünü hangi olayda ve kim için söylemiştir?
İşaret'ül-icaz at üstünde nasıl yazıldı?