Risale-i Nur / Üstad Bediüzzaman kategorisindeki sorular

İnsan hasta olduğunda ve sabır gösterdiğinde bunun Allah katında mükafatı nasıl olur?
Risale-i Nur'da 2. Lem'a'da geçen “Zeval-i lezzet elemdir. Bazen muvakkat bir lezzet daimi bir elem olur” cümlesini misallerle açıklayabilir misiniz?
Ahzâb sûresi 52. ayeti hangi olaya binaen inmiştir? Peçe kullanılmadığına delil getiriyorlar bazıları. Peçe meselesinin aslı nedir?
2. Lem'a'da geçen “Yeknesak, istirahat döşeğindeki hayat, hayr-ı mahz olan vücûddan ziyâde, şerr-i mahz olan ademe yakındır ve ona gider.” Cümlesini izah edebilir misiniz?
Risale-i Nur'da ismi geçen Muhacir Hafız Ahmet kimdir? Hayatı hakkında kısaca bilgi verir misiniz? 
Âyetü'l-Kübra risalesini okunurken, art niyetli olduğunu düşünmediğim bir arkadaşım “Bediüzzaman, Celcelutiye'de geçen Âyetü'l-Kübra ve Asa-yı Musa gibi isimleri, önceden okuyup da sonradan kitapların ismini koyup basmış olamaz mı?” mealinde bir soru sordu. Bu arkadaşımıza nasıl cevap verebiliriz? Bu konuyu izah eder misiniz?
Kur'an'da neden bu kadar çok tekrarat vardır? Hikmeti nedir?
Hayırlı çalışmalar. Emirdağ lahİkalarında geçen manevi tarihçe-i hayattan hangi kitap veya kitaplar kastediliyor?
Ego nedir? Ego ve enenin ilişkisi var mıdır ? Varsa nasıldır? Nefs bunun neresindedir? Bu üç kavramı izah eder misiniz?
Risale-i Nur'da Birinci Söz'de geçen; "Ta bütün kâinatın dilenciliğinden ve her hadisatın karşısında titremeden kurtulasın." Cümlesindeki kâinatın dilenciliği ve titreme ifadesinden ne anlamamız gerekir?