kategorisindeki sorular

Kadir Suresinde bu gecenin bin aydan hayırlı olduğu geçmektedir. Buna dair izah veya rivayet var mıdır?
Kuran, Kadir gecesinde topluca mı indirilmiş. Yoksa peyderpey mi indirilmiş? Bunun izahı nasıldır?
Kadir gecesinin zamanı tam olarak neden belli değildir. Bunun ne gibi hikmetleri vardır?
"(Kendilerine) O’ndan başka dostlar edinenlere gelince, Allah onları hakkıyla gözetleyendir. Sen ise onların üzerine vekil değilsin!" (Şura, 6) Bu ayeti nasıl anlamalıyız, buradaki dosttan kasıt nedir?
İhlas suresinin adı niçin İhlas suresidır ? Surede ihlasdan bahsedilmiyor?
Kur'ani bir kavram olarak hikmet nedir. Nasıl mana verilmiş?
Bazıları hadisleri veya sünneti reddederek yalnız Kuran yeterli diyorlar. Acaba İslamın tek kaynağı Kuran mıdır?
“Biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik. Hepsi de onu yüklenmekten kaçındı ve ondan korktu. İnsan ise onu yüklendi. Gerçekten insan çok zalim, çok cahildir.” Ahzâb Sûresi, 33:72. Ayet-i Kerimede geçen "Hepsi de onu yüklenmekten kaçındı ve ondan korktu." Göklerin dağın tercih hakkı var mı?
Kuran'da diğer semavi kitapların tahrif edildiğinden bahsediliyor mu?
Bu asırda bazı insanlar Risale-i Nur Kuran-ı Kerim'in önüne geçirildiğini idda ediyor. (haşa) Bununla ilgili bu insanlara karşı cevabımız ve uslubumuz nasıl olmalı?