kategorisindeki sorular

Bazen günahtan tevbe ederken pişmanlık hissi tam olarak oluşmuyor. Bu durumda ne yapmamız lazım.
Gelen musibete karşı ilk anda sabır gösterilemezse, sonra sabır gösteremediği için pişman olunursa ne olur?
Tövbe eden bir kimse tövbesini bozarsa bunun hükmü nedir?
Arefe gününe has ibadetler var mıdır?
Üstadımızın "Bu zamanda feraizi işleyen kebairi terk eden kurtulur inşaallah." sözünde, kebair diye kastettiği büyük günahlar hangileridir. Başka yerde "ekberü'l-kebâir" tabiri var, burada ise "kebair" diyor.
Nasuh Tevbesi nasıl yapılır?
Sürekli işlediğimiz bir günahı tekrar işleyeceğimizden korkup tevbeden kaçındığımız zamanlar oluyor. Böyle durumlarda nasıl davranmak gerekir? Alışkanlık olmuş bu günahlardan nasıl kurtulabiliriz? 
Günahlar kurtuluşa götürebilir mi? Günahları artıya çevirebilir miyim?
Eğer siz günah işlemeseydiniz, Allah sizi helak eder ve yerinize, günah işleyip, peşinden tövbe eden kullar yaratırdı. Bu hadis nasıl anlaşılmalıdır? Bir müslümanın amacı günahlardan kaçınmak olduğu halde , günah işlememek niçin helak sebebidir? Bunun hikmeti nedir?
Tevbe ettiğimiz günahların durumu nedir? Ömrü boyunca namaz kılmamış, tesettürünü yerine getirmemiş bir kişi tevbe etse fakat borçlarını ödemeden ölse bu kişini durumu ne olacaktır?