Soru

İslamiyet'in Yedi Esası ve Risale-i Nur'un Müsenna Vasfı

1. Şua'daki şu paragrafı izah eder misiniz?

"Şu cümle Kur'an-ı Azîmüşşan'ı ve Fatiha Suresi'ni müsenna senasıyla ifade ettiği gibi, Kur'anın müsenna vasfına lâyık bir bürhanı ve altı erkân-ı imaniye ile beraber hakikat-ı İslâmiyet olan yedi esası, Kur'anın seb'a-i meşhuresini parlak bir surette isbat eden ve "Seb'u'l-Mesanî" nuruna mazhar bir âyinesi olan Risale-i Nur'a cifirce dahi işaret eder."

Tarih: 4.04.2010 19:26:31
Okunma: 4311

Cevap

Müsenna, hem ikili demek, hem de sena edilen övülen demek. Seb'ul mesani, Üstad'ın verdiği mana ile "yedi övülen" anlamına geliyor. Övgüye layık Kur'an'da yedi hakikat vardır ve Risale-i Nur bu yedi hakikati parlak bir surette isbat ediyor ve Risale-i Nur da bu yedi hakikati taşıyarak övülecek bir vasfa sahib oluyor.

Bu yedi hakikat ise, imanın altı şartı ile yedincisi  İslam'ın beş şartını içine alan ibadettir. Kur'an baştan aşağı bunları ders verdiği gibi, Risale-i Nur da baştan aşağı Kur'an'ın bu yedi hakikatini tefsir ediyor.

"Hakikat-ı İslâmiyet'in esasları; altı erkân-ı imaniye ile beraber esas-ı ubudiyet ki, (bunlar da) İslâmın beş rüknü olan (savm, salât, hacc, zekat, kelime-i şehadet) mecmuunun hülâsasıdır. Risale-i Nur, altı rükn-ü imaniye ile bu esas-ı ubudiyeti isbat edip "Seb'l-Mesani" cilvesine mazhariyeti muraddır." (Kastamonu Lahikası)


Yorum Yap

Yorumlar