Soru

Burçlar

Peygamberimiz(a.s.m) 'in burçlarla ilgili hadisleri var mıdır? Burçların islamiyetteki yeri nedir?

Tarih: 6.05.2015 12:37:38
Okunma: 162

Cevap

Kur’an-ı Kerim’in değişik ayetlerinde burçlardan şöyle bahsedilmiştir:

“Andolsun, biz gökte birtakım burçlar yarattık ve seyr edenler için onu süsledik.” (Hicr, 16). "Gökte burçlar yaratan ve orada bir kandil ve nurlu bir ay yapan Allah'ın şanı ne yücedir."(Furkan, 25/61) “Burçlara sahip gökyüzüne yemin olsun ki ..” (Buruc, 1)

Bürc, (çoğulu bürûc) "görünen şey" demek olup daha sonraları her bakanın gözüne çarpacak şekilde görünen yüksek köşk (kasr-ı âlî) mânâsında hakikat olmuştur. Şehir surlarının, kalelerin yüksek yerlerine de aynı şekilde burc denilmiştir. Bunlara benzetme yoluyla veya "görünme" mânâsıyla gökteki yıldızlara veya büyüklerine veya bazı yıldızların bir araya gelmesinden ortaya çıkan görüntülere de burc denilmiştir. Özellikle, bildiğimiz oniki burçta yani Koç, Öküz, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarında hakikat olmuştur. Onun için astronomi ve yıldız ıstılahında burç deyimi altısı kuzeyde ve altısı güneyde olan bu onikisi için kullanılmış, diğerlerinde ise "suret" tabiri kullanılmıştır. (Elmalılı)

Burçların insanlar üzerinde tesirine dair her hangi bir ayet veya hadis yoktur. Tam tersine yıldızların tesirine inanmanın yanlışlığına dikkat çeken hadisler vardır. Aşağıdaki hadisler bunlara dairdir.

Sahabelerden Zeyd b. Hâlid el-Cühenî şöyle demiştir: Resulüllah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) Hudeybiyede bize sabah namazını geceleyin yağan yağmurdan sonra kıldırdı. «Namazdan çıkınca cemaata karşı döndü ve: Rabbınız ne buyurdu bilir misiniz?»   diye sordu. Cemaat “Allah ve Resulü bilir” dediler. Resulüllah (s.a.v) şöyle dedi:

«Allah: kullarımdan bazısı bana mü'min, bazısı da kâfir olarak sabahladı. Kim; Allahın fadlu rahmetîle yağmura kavuştuk dedi ise, işte o bana imân etmiş, yıldıza küfretmiştir. Kim, filân ve filân yıldızın doğması veya batmasile yağ­mura kavuştuk dedi ise; o da bana küfür, yıldıza imân etmiştir,  buyurdu.» dedi.

Müslim, İman, Bab, 32, hadis no: 125 — (71)

“Ümmetim için en çok ahir zamanda yıldıza inanıp, kaderi yalanlamalarından ve sultanın (idarecinin) zulmünden korkuyorum”  Kenzül-Ummal, hadis no: 43842

 

Ayrıca bakınız.

/soru-cevap/burclar-ve-etkileri

/soru-cevap/14-lemadaki-burclar


Yorum Yap

Yorumlar