Soru

Kur'an'da Mehdi Var mı

Kur'an'da Mehdi hakkında ayet var mıdır?

Tarih: 13.04.2009 00:00:00
Okunma: 4478

Cevap


Âhirzamanda Peygamberimiz (sav)’in neslinden Mehdi adında bir zatın gelerek yeryüzünü adaletle dolduracağı hakkındaki rivayetler pek çok sahih hadislere dayanır. Kur’an’da, Hz. Mehdi hakkında açıkça bildiren bir âyet yoktur.

İslam âlimleri, Mehdi hakkındaki hadislerin tevatür derecesinde olduğunu bildirmişlerdir. Bir hadis eğer tevatür derecesinde çok kişi tarafından rivayet edilmişse,   artık bunun yalan ya da yanlış olma ihtimalinin hiç kalmadığı anlamına gelir. Tevatürle gelen hadislere mütevatir hadis denilir. Mütevatir haidsleri merhum Ömer Nasuhi Bilmen şöyle tarif etmiştir:

“Yalan üzerine birleşmeleri aklen mümkün görülmeyen toplulukların birbirinden ve ilk topluluğun direk Resulullah (SAV)'den rivayet ettiği hadisi şeriftir. Yakin (hiç şüphe edilmeyecek bir bilgi) ifade eder. Artık bu hadis hakkında "Acaba bu hadis Resulullah (SAV) tarafından söylenmiş midir?" diye bir şüpheye imkân yoktur.” (Ömer Nasuhi Bilmen, "Muvazzah İlm-i Kelam", s. 53)


Etiketler

Alâkalı Sorular

Yorum Yap

Yorumlar

Kuran-ı Kerim'in bazı ayetlerinde işaretle, Peygamberimiz'in (sav) hadislerinde de sarahatle Mehdi'nin geleceği müjdelenmiştir Bazı ayat-ı kerime ve ehadis-i şerife ahirzamanda gelecek bir müceddid-i ekberi mana-yı işari ile haber veriyorlar. Fakat o gelecek zatın ve cemiyetinin üç vazifesinden en ehemmiyetlisi olan ve zahiren en küçüğü görünen imanı kurtarmak ve hakaik-i imaniyeyi güneş gibi göstermek vazifesini Risale-i Nur ve şakirdlerinin şahs-ı manevisi tam yaptıklarından; o gelecek zata dair haberleri ve işaretleri, Risale-i Nur'un şahs-ı manevisine hatta bazen tercümanına da tatbike çalışmışlar ve Şeriatı ihya ve hilafeti tatbik olan çok geniş dairede hükmeden bu iki mühim vazifesini nazara almamışlar. Onların kanaatleri, onların Risale-i Nur'dan istifade cihetinde faidelidir, zarasızdır; fakat Nur'un mesleğindeki ihlasa ve hiçbir şeye alet olmamasına ve dünyevi ve manevi makamatı aramamasına zarar verdiği gibi, Nurların muhafızları her taifenin hususan siyasi taifenin tenkidine ve hücumuna vesile olabilir. (Tılsımlar Mecmuası, 168
Gönderen: DURSUN KÜRTOĞULLARI
Tarih: 19.05.2012 03:11:35