Soru

Alem-i Vücub

Ene risalesinde bahsedilen Alem-i Vücub nedir? Buradaki "alem" tabirinden kasıt, bildiğimiz alem midir?

Tarih: 19.02.2010 00:00:00
Okunma: 3145

Cevap

Alem-i vücub tabiriyle kasd olunan, bildiğimiz gibi yaratılmış alem manasında değildir.

Alem kelimesinin asıl manası, bilinen demektir.

Vücub ise, Allah'ın zatının, şuunatının, sıfatlarının ve isimlerinin varlığının kesinliği ve olmamasının imkansız olduğu manasında kullanılır.

Mesela, Allahu Teala Hazretleri için, Vâcibu'l-Vücud tabiri kullanılır. Bu da Allah'ın varlığının kesin olduğu, olmamasının veya yok olmasının imakansız olduğu manasındadır.

Netice olarak, âlem-i vücub tabiri ile kasd edilen, "Allah'ın zatı, şuunatı, sıfatları ve isimleridir. 

Sıfat ve isimlerin tecellisi ile ortaya çıkan, yaratılmış bir alem değildir.


Etiketler

Alâkalı Sorular

Yorum Yap

Yorumlar