Soru

İmam-ı Mübin ve Kitab-ı Mübin

Kur'an'da bahsi geçen İmam-ı Mübin ile Kitab-ı Mübin nedir? Kısaca açıklar mısınız?

Tarih: 26.07.2010 16:50:45
Okunma: 11235

Cevap

İmam-ı mübin ve kitab-ı mübin levh-i mahfuzu oluşturan kader defterleridir. Risale-i Nur'da bu şöyle ifade edilir.

"Levh-i Mahfuz'un defterleri olan İmam-ı Mübin ve Kitab-ı Mübin'de bütün mevcudatın bütün sergüzeştlerini kaydedip yazan" (3. Şua)

İmam-ı mübin, daha çok Levh-i Mahfuz derken anladığımız kader defteridir diyebiliriz. Herşeyin tarihçe-i hayatı, yani ömrü boyu başından geçecek olan herşey orada yazılıdır.

Kitab-ı Mübin ise, yaratılış kanunlarının yazılı olduğu defterdir ki dinsizler dahi bu kanunları fark etmişler fakat Allah'a vermeyip tabiat kanunları adını vermişlerdir. Kainattaki bütün faaliyetler, bu kanunlara göre kudret-i ilahiyece yaplır.

Kitab-ı Mübin'in tabiat kanunlarının aslı olduğuna Üstad Bediüzzaman şöyle işaret eder:

"Kudret-i İlahiyenin işleyiş kanunlarında değişebilen bir defteri olabilen ve pek yanlış ve hata olarak "tabiat" namı verilen bir mecmua-i kavanin-i âdât-ı İlahiye (İlahi adet ve kanunlar kitabı-kitab-ı mübin)..” (Tabiat Risalesi)

Yine Hazret-i Üstad'ın tabiriyle;

"İmam-ı Mübin" kader defteri ise, "Kitab-ı Mübin" kudret defteridir.” (30. Söz)

Yani imam-ı mübinde herşeyin başından geçecek bütün olaylar, yani kaderi yazılıdır, kitab-ı mübinde ise ilahi kudretin o şey üzerinde hangi kanunlar ve projelerle çalışacağını gösterir.

 


Yorum Yap

Yorumlar