Soru

Dünyanın Eceli

24. Söz 8. asılda "Zîrâ kıyâmet dünyanın ecelidir. Dünyanın ömrüne nisbeten bin veya iki bin sene, bir seneye nisbetle bir iki gün veya bir iki dakika gibidir." cümlesindeki zaman kavramını izah eder misiniz?

Tarih: 2.12.2014 19:41:43
Okunma: 5347

Cevap

Bahse konu yer şöyledir:

"İşte kıyâmet dahi şu insan-ı ekber olan dünyanın ecelidir. Eğer vakti taayyün etse idi, bütün kurûn-u ûlâ ve vustâgaflet-i mut­lakaya dalacak idiler. Ve kurûn-u uhrâ dehşette kalacaktı. İnsan, nasıl hayat-ı şahsiyesiyle, hânesiyle ve köyünün bekāsıyla alâkadârdır. Öyle de, hayat-ı ictimâiye ve nev‘iyesiyle, küre-i arzın ve dünyanın yaşamasıyla alâkadârdır. Kur’ânاِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ der. “Kıyâmet yakındır” ferman ediyor. Bin bu kadar sene geçtikten sonra gelmemesi, yakınlığına halel vermez. Zîrâ kıyâmet dünyanın ecelidir. Dünyanın ömrüne nisbeten bin veya iki bin sene, bir seneye nisbetle bir iki gün veya bir iki dakika gibidir."

Buradaki zaman bildiğimiz zamandır. Kıyamet dünyanın eceli olduğu için milyonlar belki milyarlar senelik dünya ömrüne nisbetle bir iki sene çok az bir zamandır.


Yorum Yap

Yorumlar