Soru

Tövbeyi Geciktirmek

Tövbenin geciktirilmesi günahtır diye bir şey duymuştum. Tövbenin geciktirilmesi günah mıdır?

Tarih: 10.12.2017 17:11:07
Okunma: 3714

Cevap

Tevbe etmek, işlenen günaha pişman olmak demek olduğundan, tevbe etmemek de günahı içinde barındırır. Bize düşen her namazda külli günahlarımıza içten tevbe edip niyaz da bulunmaktır. 

Tevbenin en erken vakitte yapılması gereklidir. Çünkü ecel gizli olduğundan  insan ne zaman ölecegini bilemez. Bilmediği içinde işlenilen bir günahtan sonra geçiktirmeden  tevbe etmesi gereklidir.

Ayetlerde de kul bir günahı  işlediğinde hemen tevbe etmesi gerektiği şu şekilde ifade edilmektedir: "Onlar fena birşey yaptıklarında veya kendilerine zulmettiklerinde Allah'ı anarlar, günahlarının bağışlanmasını dilerler. Günahları Allah'tan başka bağışlayan kim vardır. Onlar yaptıklarında bile bile direnmezler" (Âl-i İmrân, 3/135) ve "Kim tövbe edip güzel, yararlı işler işlerse, şüphesiz o, Allah'a gereği gibi yönelip tövbe etmiş olur" (en-Nisa, 4/17) 

Allah, şirk hariç (tevbe edilmediği taktirde) dilediği kimselerin büyük-küçük günahlarını mağfiret eder. Affa uğrayan günahkârları, vaîd(azap etme, azapla tehdid etme) ve tehdidin şümulünden istisna etmek gerektir. (Taftazani, Kelam ilmi ve İslam akaidi, dergah yayınları,1991)

Hülasa ölüm anı gelmeden tevbe etmek lazımdır. Çünkü ölümün ne zaman geleceği belli değildir. 


Yorum Yap

Yorumlar