Soru

Cuma Günü Yapılan Beddua

Cuma günü dua kabul saatine denk gelen bir beddua kabul olur mu?

Tarih: 13.08.2022 14:45:42

Cevap

Cuma günü dua kabul saatine denk gelebilecek beddualara dikkat etmek gerekir. Kabul olunması ihtimali yüksektir.

Geniş açıklama için lütfen okuyunuz:

“Peygamberimizin ifadesi ile üzerine güneş doğan en faziletli gün cuma günüdür. Hz. Peygamber (sav) cuma günü duaların kabul olunacağı vakti şöyle haber verir: “Onda öyle bir an vardır ki şayet bir Müslüman namaz kılarken o âna rastlar da Allah"tan bir şey isterse Allah, ona dilediğini mutlaka verir.” (Müslim, Cum’a, 13.)

Bu vakit gizli olmakla birlikte bir rivayete göre hutbe ile namaz arasındaki zaman dilimidir. Cuma günü yapılan duaların daha faziletli olduğu önceki peygamberlerce de bilinen bir durumdur. Örneğin kardeşleri Yusuf ile ilgili suçlarını itiraf ettikten sonra Hz. Yakub"un oğulları şöyle demişlerdi: “Ey babamız! Allah"tan suçlarımızın bağışlanmasını dile. Biz gerçekten suçlu idik.” Hz. Yakub ise onlara, “Rabbimden bağışlanmanızı dileyeceğim.” diye cevap vermiş ve bağışlama dileğini cuma gecesine bırakmıştı.

Her ânını dua ile süsleyen Sevgili Peygamberimiz, Allah ile kulu arasındaki bağın daha da güçlü olduğu özel zamanlarda yapılan duaya, kulluk ve ibadete daha da önem verir, bütün samimiyetiyle Rabbine yönelirdi. Söz gelimi, onun bildirdiğine göre, ezan ile kâmet arasındaki vakit, duaların geri çevrilmeyeceği vakitlerdendi. O (sav), Allah"ın dualara icabet saati olduğunu bildirirdi. Hatta bu vakitlerde söz ve isteklere dikkat etmeleri konusunda ashâbını uyarırdı. Zira bu vakitlerde, beddualar bile kabul olunabilirdi. Câbir b. Abdullah, Resûlullah"ın bu konuda şöyle buyurduğunu bildirmişti: “Kendinize, çocuklarınıza, hizmetçilerinize ve mallarınıza beddua etmeyiniz. Olur ki, Allah"tan istenilenlerin ihsan edildiği bir zamana rastlarsınız da Allah dilediğinizi kabul ediverir.” (Hadislerle İslam, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, C. 2, S. 43)

 


Yorum Yap

Yorumlar