Soru

Öğüt Alacak kadar Yaşamak

“öğüt alacak kişinin öğüt alabileceği kadar sizi yaşatmadık mı?” Ayettte ne demek istiyor? Açıklar mısınız?

Tarih: 26.12.2022 23:01:52
Okunma: 350

Cevap

Konuya ilişkin Ayet-i Kerime şöyledir: Onlar cehennemde, “Ey Rabbimiz! Bizi buradan çıkar ki dünyada iken işlemekte olduğumuzdan başka ameller, salih ameller işleyelim” diye bağrışırlar. (Onlara şöyle denilir:) “Sizi, düşünüp öğüt alacak kimsenin düşünüp öğüt alabileceği kadar yaşatmadık mı? Size uyarıcı da gelmişti. Öyle ise tadın azabı. Çünkü zalimler için hiçbir yardımcı yoktur.[1]

Muhammed Hamdi Yazır meşhur Elmalı tefsirinde konuyu şöyle izah etmiştir. ”Düşünüp anlayacak kimsenin düşüneceği kadar bir süre size ömür vermedik mi? Tecrübe zamanı dahi denilen bu süreyi yaşayan bir kimse için yaratanını bilmemekte bir özür kalmamıştır. Bu süre hakkında çeşitli rivayetler gelmiştir. Altmış, kırk altı, kırk, buluğ yaşı, yirmi, yirmiden altmışa kadar denilmiş ise de gerçek yüzünü Allah bilir. Buluğdan sonra her ölen hakkında bu süre gerçekleşmiş demektir. Altmış, Peygamberden rivayet edildiği üzere en üst sınırı demektir. Yani bundan sonra kâfirliğe hiç mazeret kalmıyor demektir. "Size uyarıcı da geldi." Bu da hükümlerin ayrıntısına göredir.

Buradan da anlaşıldığı üzere dosdoğru yolu yani hidayeti elde etmesi için gerekli zaman dilimi ve şartlar insana verilmiştir. Bundan sonra insan için iman edip ibadet etmesine herhangi bir mâni’ ve özür kalmamıştır.

 

[1] Fâtır Suresi 37


Yorum Yap

Yorumlar