Soru

Yemeğe Tuz İle Başlama

yemeğe tuz ile başlama hakkında hadis var mı

Tarih: 25.06.2009 11:22:24
Okunma: 1170

Cevap

Yemeğe az miktarda tuz tadarak başlamak, kadim ulemamızın telif ettiği adab kitaplarında sünnet olarak bahsedilmiştir.

Meselâ, Huccetü’l-İslâm İmam Gazâlî (rh.), yemeğe tuz tadarak başlamayı “yemeğe başlama âdabı” olarak zikrediyor. [İhyâu Ulûmi’ddîn, Kitâbu Âdabı Ekl, Bedir Yayınevi,  (Terc. Ahmed Serdaroğlu), İstanbul, 1974, 2, 15]

Abdulkadir Geylanî (k.s.) hazretleri de, yemeğe tuz ile başlamanın sünnet olduğunu; ekmekteki tuza niyet edince de bu sünnetin yapılmış olacağını beyan ediyor. [Bkz. Gunyetü’t-Tâlibîn, Berekât Yayınevi, İst.]  

Yemeğe tuz ile başlamanmasını, İsnadı Resulullah'a ulaşamayan, sahabelerden rivayet edilen söz, fiil ve takrirleri ihtiva eden mevkuf hadislerde rastlamaktayız.

İmam Beyhaki Şu'abu'l-iman adlı eserinde bu konuyla alakalı "Hz.Ali'nin" kim yemeğe tuzla başlarsa(tuz) ondan 70 çeşit belayı giderir." rivayaetini nakletmektedir."


Yorum Yap

Yorumlar