Soru

7. Şua olan Ayetül Kübra Risalesi Hakkında Bilgi

7. Şua olan  Ayetül Kübra risalesi hakkında bilgi verir misiniz?

Tarih: 22.09.2020 17:15:34
Okunma: 10806

Cevap

-Bu risale bir mukaddeme ile iki makamdan oluşmaktadır. Birinci Makamı: 29.Lem'a-i Arabi risalesidir ve Lem'alar mecmuasındadır.

İkinci Makamı: Şualar-1 Mecmuasında Meşhur 7.Şua Ayetül Kübra risalesi olarak telif edilen risaledir.

-Kur’an’ın El-Ayetül Kübrası(İsra,44) tefsir eden ve onunla aynı ismi taşıyan Ayetül Kübra namındaki bu risaleyi Bediüzzaman Hazretleri Kastamonu’da te’lif etmiştir. Risale-i Nur’un bütün kâinatı tevhit nazarıyla baştan aşağı mütalaa eden en kıymettar bir risalesi ve Risale-i Nur’un bir güneşidir. Üstad bu risalede bir seyyahın elinden tutup Cenab-ı Hakk' ın en büyük ayetlerinden biri olan kainatın her tarafını gezdirir. Neye rast gelinse o şeyden Allah'ın varlık, birlik ve isimlerine deliller ve emareler çıkarır ve ispat eder.

-Bediüzzaman Hazretleri bu risalenin Allah’ın varlık ve birliğini isbatı hakkında “Güneş zuhurunda ve gündüz kat’iyyetinde ispat ediyor. Sarsılmaz bir iman isteyen ve dinsiz anarşitsizliğe karşı kırılmaz bir kılınç arayanlar, Ayetül Kübra’ya müracaat etsinler.” Diyerek pek yüksek kıymetini ifade etmiştir.(Tarihçe-i Hayat, 2.Cilt, S.625)

-Üstadımız yine bu risaleye Hz.Ali efendimizin Celcelütiye adlı eserinde iki fıkra ile işaret ettiğini ve ismini zikrettiğini izah eder. Bu iki farisi fıkranın manası:

"Hz.Musanın asası gibi dalalet ve şirkin sihilerini yok eder. Kainatın hangi zerresine dokunsa onda Allah'ın varlık ve birliğine deliller çıkarır." 

Yine 15.Şua Üstad Hz. ali efendimizin "Ayetül Kübrâ hakkı için beni ani ölümden koru" diye dua ettiğiden bahseder.

 

Ayrıca Bakınız:

https://risale.online/soru-cevap/ayetul-kubra-ismi-2 

ayetül kübra

 

 


Yorum Yap

Yorumlar