Soru

Yedinci Şua

Yedinci sua risalesinde bu risalenin fehmini isgal eden 1. sebeple 2. sebep celismiyor mu?

Tarih: 9.04.2011 17:21:05
Okunma: 3308

Cevap

Birinci ve ikinci sebebler çelişmiyor. Birinci sebebte, hakikati kendisi için, kendi tabirleri ile ifade ettiğinden bahsediyor. Bu kendi anlayacağı tarzda not alıp başkasının bu notları anlamasında zorluk çeken insanın haline benzer.

İkincisi ise kendisiyle ilgili olmayıp mevzunun, konunun büyüklüğü, azameti, hududunun çok geniş olmasından dolayı kavranamaması, anlamakta bir kısım insanların sıkıntı çekilebileciği anlatılmaktadır. Kısacası birincisi dahili bir sebeb iken ikincisi harici bir sebebtir.


Yorum Yap

Yorumlar