Soru

14.Şua Hüsrev Feyzi

‘’Rica ederim, üçünüzün hakkında birbirinden ziyade gücenmeye ehemmiyet verdiğimden gücenmeyiniz. Çünkü, Hüsrev’le Feyzi’de benim gibi insanlardan tevahhuş ve sıkılmak var. Hem birbirine bir derece meşrepçe ayrıdırlar. Ve Sabri ise, akraba ve tarz-ı maişet cihetinde hayat-ı içtimaiye ile bir kaç vecihte alâkadar ve ihtiyata mecburdur’’ abiler arsındaki problem nedir ki üstad sık sık uyarı ihtiyacı hissediyor? 

Tarih: 8.12.2013 14:02:23
Okunma: 2987

Cevap

Problemin ne olduğu mechul. Herkesin meşrebi ve fıtratı bir değildir. Uzun süre dar bir mekanda hapis yatmaktan gelen titizlikler huyları farklı insanlarda geçimsizlik ortaya çıkarmış olabilir. Hariçten karışan bazı parmakların da bu probleme sebeb olduğu anlaşılıyor.


Yorum Yap

Yorumlar