Soru

33. Söz 26. Pencere

33. Söz 26. Pencereyi kısaca izah edip özetler misiniz?

Tarih: 24.11.2014 22:32:27
Okunma: 5197

Cevap

Cenabı Hakkın cemalinin yani güzelliğinin yansımalarını ve bunun Allah'ın varlığına olan delaletini izah ediyor.

Nasıl ki, akan bir suda oluşan kabarcıklar üzerinde güneşin aksi görünür. Sonra o kabarcıklar gider yerine yeni kabarcıklar gelir. Bu yeni gelen kabarcıklar üzerinde de güneş görünür. Bundan iki tane sonuç çıkar:

1. Gelip geçen her bir kabarcık üzerinde güneşin aksinin görünmesi semadaki daimi ve tek güneşe işaret eder ve gösterir.

2. Su kabarcıklarının üzerindeki parlaklık kendilerine ait olmadığını; güneşe ait olduğunu bize bildirir.

Bunun gibi zaman nehrinde gelip geçen varlıklar üzerindeki güzellikler de hem sermedi bir cemalin yansıması olduğunu gösterir. Hem de bu mevcudat üzerinde görünen güzellikler kendilerine ait olmadığını, başkasının yani Cenabı Hakkın hüsn-ü cemalinin bir yansıması olduğunu gösterir.

Hem ağcın mahiyetinde olmayan bir özellik meyvesinde olmayacağı gibi; kainat ağacının en kıymetli meyvesi olan insan kalbindeki lahuti aşk ta bütün kainatta olan bir muhabbet ve aşkı gösterir. Bu da ezeli Mahbub olan Allah'ı gösterir. 

Hem kainatta cari olan çekim yani cezbler ve incizablar da cazibedar bir zatın çekmesiyledir.

Hem evliyaların ve ehl-i kalp ve keşfin yaşadıkları aşk boşuna değildir. Elbette kendisini onlara tanıttıran ve sevdiren bir Vedüd zatı gösterir ki, o aşıklar O'na aşık olmuşlardır.

Yine varlıklar üzerinde görünen süslemeler ve nakışlar ve güzel yapılışlar Muhsin ve Müzeyyin olan bir zatı gösterir.

Bütün bu görünen güzellikler, cezbler, cazibeler, aşklar, süslemeler, nakışların hepsi Cemil, Muhsin, Müzeyyin, Mahbub, Vedud gibi isimlerle kendini bize tanıttıran ve sevdiren bir zatın varlığını gösterir.


Yorum Yap

Yorumlar