Soru

Kaht Azabı

"Bu âhirzaman fitnesinde, açlık ehemmiyetli bir rol oynayacak. Onunla ehl-i dalalet, bîçare aç ehl-i imanı derd-i maişet içinde boğdurup, hissiyat-ı diniyeyi ya unutturup, ya ikinci, üçüncü derecede bırakmağa çalışacak diye, rivayetlerden anlaşılıyor. Acaba, herşeyde hattâ kaht azabında ehl-i iman ve masumlar için bir vech-i rahmet ve kader-i İlahî cihetinde adalet olduğu, bunda ne tarzda olur?" (Kastamonu Lahikası) ifadesindeki kaht azabı nedir?

Tarih: 22.10.2021 09:33:33
Okunma: 811

Cevap

Kaht kelimesine; Lügatlerde kıtlık, azlık ve yokluk manaları verilmiştir.

Metinde, ahir zaman fitnelerinden birisi de; ehl-i dalaletin, ehl-i imana hissiyat-ı diniyeyi unutturmak veya ikinci, üçüncü dereceye bıraktırmak için onları çetin bir imtihan olan "yokluk, açlık ve kıtlık azabıyla" korkutup derdi maişette fazla meşgul edecekleri anlatılmaktadır.

 

 


Yorum Yap

Yorumlar