Soru

Zikir ve Marifeti İlahiyenin Yerleri

Bediüzzamana göre zikir ve marifeti ilahiyenin mahalleri hangisidir?

Tarih: 11.04.2016 20:18:37
Okunma: 3370

Cevap

Bu noktada Lemalarda şöyle geçmektedir:

"zikir ve ma‘rifet-i İlâhiyenin mahalleri olan kalb ve lisânıyla yaptığı ubûdiyet" 

Bu ifadede her ne kadar lisan zikredilse de burada esas olan kalbtir. Lisan ise bir vasıtadır. Lisanın zikri devam ederse kalbe, oradan da bütün latifelere de sirayet eder. Zikri lisana, marifeti kalbe vermek mümkün ise de kalbin de ayrıca zikri vardır. Bundan dolayı birbirine bağlı bir durum söz konusudur. 

 


Bu meyanda telvihat-ı tis'adaki şu izahlara bakalım;

"insanın kafasındaki dimağı, hadsiz telsiz telgraf ve telefonların santral denilen merkezi misillü, ... insanın mâhiyetindeki kalbi dahi, hadsiz hakāik-i kâinâtın mazharı, medârı, çekirdeği olduğu"  "İşte madem kalb ve dimâğ-ı insanî, bu merkezdedir. ... kalbi işlettirmek için en büyük vâsıta, velâyet merâtibinde zikr-i İlâhî ile tarîkat yolunda hakāik-i îmâniyeye teveccüh etmektir." 

Yani akıl ve kalb insanın mahiyetinde iki  merkez olduğunu görmekteyiz. Kalbi işlettirmek ise zikr-i ilahi ile mümkün olmaktadır.

 


Yorum Yap

Yorumlar