Soru

Akıl, Şuur ve Zihin

Akıl, şuur ve zihin kavramlarının birbirleriyle münasebeti nasıldır? Bunların ruh ile münasebeti nedir? Vücud-u haricileri var mıdır?

Tarih: 5.01.2016 16:39:16
Okunma: 7012

Cevap

Bu kelimelerin üçü de Arapçadır. Günlük hayatta biribirinin müteradifi olarak ve aynı manalarda kullanılmaktadır. Fakat aralarında bazı küçük farklılıklar vardır. Şöyle ki,

Zihin: 1. Fehim ve akıl manalarınadır. 2. Kuvvet-i hafıza manasınadır. 3. Fetanet, zeka ve sürat-i intikal manalarınadır. (Kamus-u Okyanus)

Dikkat edilirse zihin akla yakın manası olmakla birlikte hafıza manası da vardır.

Akıl: İlim ve idrak manasınadır ki, zihinde hasıl olan suretten ibarettir. Çoğunlukla eşyanın hüsün(güzellik) ve kubuh(çirkinlik), kemal ve noksana müteallik sıfatını idrake ıtlak olunur. Hususan bu manada kullanılır. Hayır olan şeyin hayırda çok olanını ve iki şer olan şeyin şer ve mazarratta şiddetli olanını idrakten ibarettir. 

Akıl bir kuvvet-i maneviye-i mevduadır ki, insan onun vasıtasıyla kabih ve hüsün arasını fark ve temyiz eder. ( Kamus-u Okyanus)

Akıl insana verilen kuvvelerden birisidir ki, insan onunla güzel ve çirkini, hayır ve şerri, iyi ve kötüyü birbirinden ayırt eder.

Şuur: Bir nesneyi hoşca fehmedip(anlayıp) zeka ve zihin ve fetanetle mezaya(zevkine) ve dakikasına(inceliklerine) varıp, yüce idrak eylemek manasınadır ki, ilimden ehass olur. Bundan tanımak ile tabir olunur.  ( Kamus-u Okyanus)

Şuur, bir şeyi güzelce anlayarak inceliklerine varmak ve zevk etmektir. 

Bunların hepsi ruhun özellikleri olup ruha takılmışlardır. Vücud-u haricileri vardır.

 

Ayrıca bakınız.

/soru-cevap/ruhun-kuvveleri


Yorum Yap

Yorumlar