Soru

Vefat Eden Yakınlarımızla Rüyada Nasıl Görüşebiliriz

Vefat eden yakınlarımızla rüyada nasıl görüşebiliriz? Ne yapmamız gerekir?

Tarih: 14.02.2021 18:56:01
Okunma: 337

Cevap

Hadis-i Şeriflerde “Mü'minin rüyası, nübüvvetin kırk altı cüzünden bir cüzdür.” [1]

"Benden sonra, peygamberlikten sadece mübeşşirat (müjdeciler) kalacaktır!" Yanındakiler sordu: "Mübeşşirat da nedir?" "Salih rüyadır" diye cevap verdi." Muvatta'nın rivayetinde şu ziyade var: "Salih rüyayı salih kişi görür veya ona gösterilir." [2] Buyurulmasıyla vefat eden yakınlarımızla görüşebilme imkanımızdan açıkça bahsedilmiştir.

Hayattakilerin berzahtakilerle rüyada görüşmeleri ise, İbnu'l-Kayyim'in belirttiğine göre, nübüvvetin bir parçası olan sâlih rüyalardandır ve ilim ifade eder.[3]

Erzurumlu İbrahim Hakkı da: "Ölüleri rüyada hayırla veya şerle görmek, onların halini aynen bilmektir. Bu, Ölünün halini bildirmek veya uyanık olmayı sağlamak içindir"[4] diyerek, ölüleri rüyada görmenin, sâdık rüyalardan olduğuna işaret etmiştir.

Dünya hayatında olanların berzah alemine göçmüş olan yakınlarıyla rüya vasıtasıyla görüşmeleri bazı gayeler ve istekler için ortaya çıkar. Bu arzu ve istekler ya dünyada olanın bir arzusundan ya da alem-i ahirette olan kişinin isteğinden kaynaklanabilir. Neticede bu birliktelik Cenab-ı Hakkın izniyle ve Allah'ın bir ikramı olarak gerçekleşir. Örnek olarak hayatta olan mü’minlerin coşkun bir istekle Peygamber (asm)’ı rüyada görmek istemesi veya çok alakadar olduğumuz yakınlarımızdan âhirete irtihal edenleri rüyada dahi görmek isteyişimizi söyleyebiliriz.

Rivayete göre Ashab-ı kiramdan Sa'b b. Cessâme ile Avf b. Mâlik (v. 73/692) kardeş olmuşlar ve öldükten sonra da birbirimizden haberdar olalım diye sözleşmişler. Aradan bir müddet geçtikten sonra Sa'b ölüyor. Avf bir gece rüyasında, aynen hayattaymış gibi Sa'b'ın kendisine geldiğini görüyor ve Sa'b'a hesap ve suâlin nasıl geçtiğini soruyor. O da şimdilik iyi olduğunu söyleyip Allah'a hamdediyor. Bu arada Avf, Sa'b'ın göğsünde gördüğü bir kara lekenin sebebini soruyor. O da bir Yahudiden on dirhem ödünç aldığını ve paraların asılı olduğu yeri söyleyerek, o paranın sahabine verilmesini istiyor. Yine evdeki kedisinin öldüğünü, kızının da yakında öleceğini haber veriyor ve bütün bunlar aynen çıkıyor. Sabah olup da Avf, arkadaşının evine gidince, paranın aynen haber verilen yerde olduğunu görüyor ve alıp Yahudiye götürüyor. Yahudiye, ölmüş olan arkadaşının kendisinden ödünç para alıp almadığını sorunca, Yahudi aldığını ve miktarını söylüyor. Bunun üzerine rüyada gördüklerinin gerçek olduğunu anlayan Avf, elindeki paraları, arkadaşının rüyadaki vasiyetine uyarak Yahudiye veriyor.[5]

Netice olarak ahirete, ruhlar alemine göçmüş alakadar olduğumuz yakınlarımızı görmek, onlarla sohbet etmek mümkündür. Bunun da çaresi Cenab-ı Hakka sevdiklerimiz ile görüşmek için çokça yalvarmak, berzah alemine göçmüş sevdiklerimize de dua etmek suretiyle hediyeler göndermektir.

 


[1] Buhari, Ta'bir 4; Muvatta, 1, (2,956)

[2] Buhari, Tabir, 5; Muvatta, Rüya 3, (2, 957); Ebu Davud, Edeb 96,(5017)

[3] Îbnu'l-Kayyim, s.17 Suyûti, Büşra'1-Keîb, v.147 b; Hasan el-'Idvî, s. 74; Muhammed b. Muhammed Rodosîzâde, Ahval-i Alem-i Berzah, elyazma, İst. Süleymaniye Küt. v.39 b.

[4] Erzurumlu ibrahim Hakkı, Mârifetname, c. I, s. 60.

[5] Muhammed b. Muhammed Rodosîzâde, Ahval-i Alem-i Berzah


Yorum Yap

Yorumlar