Soru

Cenazenin Başında Kuran Okumak

Bir vefat hadisesin de naaşın henüz yıkanmadığından dolayı naaşın başında odada Kuran okunmaz dediler. Ancak naaş yıkandıktan sonra okunabilir dediler. Böyle bir bilgi hiç duymamıştım, yardımcı olur musunuz?

Tarih: 19.12.2011 11:36:08
Okunma: 55160

Cevap

Kur'ân-ı Kerimin mü'min ruhlara sadece şu dünya hayatında feyiz vermekle kalmaz. Aynı şekilde kabir âleminde de devam eder, orada iken de ruhlarımızı şenlendirip, kabrimizde nur ve ışık olur. Bediüzzaman Hazretleri; “İnsana hem bir kitab-ı şeriat, hem bir kitab-ı dua, hem bir kitab-ı zikir, hem bir kitab-ı fikir, hem bütün insanın bütün hacatı maneviyesine merci olacak çok kitapları tazammun eden tek, cami bir kitab-ı mukaddestir.” der. Kısaca, Kur’an bizim için bir zikir, fikir, dua ve davet kitabıdır. Öyleyse kur’anı hem dirilerimiz için hem ölülerimiz için okuyabiliriz. Peygamberimiz (a.s.m.) bu konuda şu tavsiyelerde bulunur: "Yasin, Kur'ân'ın kalbidir. Onu bir kimse okur ve Allah'tan âhiret saadeti dilerse, Allah onu mağfiret buyurur. Yâsin'i ölülerinizin üzerine okuyunuz." (Müsned, 5:26)  Bu hadis-i şerif, bize Yasin Sûresinin hem ölüm döşeğinde olan hastaya okunmasına, hem de ölmüş mü'minlerin ruhuna bağışlanmak üzere okunabileceğine işaret etmektedir.

Bizim fıkıh alimleri (hanefi mezhebi), “Ölü yıkanmadan yanında Kuran okumak mekruhtur. Başka bir odada veya uzak bir yerde okunmasında bir sakınca yoktur. Ayrıca ölü yıkandıktan sonra yanında Kuran okunabilir. Bununla birlikte defin esnasında cenazenin defin işi sürerken Kuran okunmaz. Ama defin işi tamamlandıktan sonra kabrin başında bir müddet oturmak ve ölü için dua edip Kuran okumak müstehaptır.” demektedirler.

Diğer âlimler ise “ölünün yanında Kur'an okumakta bir beis yoktur.” diye görüş belirtmektedirler. İhtilafın sebebi şudur: Bir kısım alimlere göre, “kişi öldüğünde necis olur.” Onlara göre insan kanlı canlılardandır. Kanlı canlılar öldüğünde nasıl pis oluyorsa, insanda öldüğünde öylece pis olur. Pisliğin yanında ise Kur'an okumak mekruhtur. Ancak yıkanmakla temizlenir. Diğer bir kısım alimlere göre ise insanın pisliği, necaset pisliği olmayıp hades pisliğidir. İnsan öldüğü zaman abdesti bozulur. Yani insan öldüğünde idrar, dışkı ve meni çıkması sebebiyle hükmî kirlidir. Kısaca abdestsizlikten dolayı pistir. Bu alimler derki; insan mükerrem bir varlıktır. Ölüm ile pis olmaz ve diğer kanlı canlılara kıyas edilemez. Abdestsiz insanın yanında kuran okunabildiği gibi, ölünün yanında da yıkanmamış olsa bile Kur'an okunabilir. İbni Abidin hazretleri bu meselede şöyle der: “İnsanın öldüğünde necaseten pislendiğini kabul etsek bile, yanında Kur'an okunmamasını üstünün örtülmediği zamanla kayıtlamak gerekir. Çünkü bir pisliğin üstü örtüldükten sonra orada kuran okumak, hatta o pisliğin örtüldüğü örtünün üzerinde namaz kılmak caizdir. Dolayısıyla insan öldüğünde necis olsa bile, üstü örtüldüğü takdirde yanında Kur'an okunabilir.” İbn Âbidin, Reddü'l-Muhtâr, 1/626


Yorum Yap

Yorumlar