Soru

Çocukken Vefat Edenlerin Ahiretteki Durumu

Çocukken vefat edenler de büyükler gibi Cennet’te otuz üç yaşında olacaklar mı?                     

Tarih: 29.05.2008 00:00:00
Okunma: 4179

Cevap

Bazı müfessirler çocuktan ihtiyara kadar her kes cennette otuz üç yaşında olacak demişlerse de, ayetteki “vildanun muhalledun (ebedî çocuklar)” tabiri ifade eder ki, dini vazifeleri yapma mecburiyetleri olmayan ve nafile olarak da yapmayan ve büluğa ermeden vefat eden çocuklar, Cennet'e lâyık ve sevimli ebedî çocuklar olarak kalacaklar. Fakat dinen yedi yaşına gelen çocuğa namaz gibi farzlara peder ve vâlideleri onları alıştırmak için, teşvik ederek emretmek ve on yaşına girdiğinde şiddetle namaz kıldırmak ve alıştırmak İslamiyet’te var. Demek farz olmadığı halde, nafile nev'inden yedi yaşından büluğa erinceye kadar büyükler gibi namaz kılıp, oruç tutan çocuklar, dindar büyükler gibi büyük mükâfatı görmek için otuzüç yaşında olacaklar. İbadet etmeyenler ise çocuk olarak kalacaklar.   (Bkz. Mektubat, 17. Mektub ve Emirdağ lahikası)  


Yorum Yap

Yorumlar