Soru

Üstadımızın İsim Vermesi

Üstad'ın bir kız veya erkek çocuğa isim verip vermediğini merak ediyorum.

Tarih: 21.02.2014 11:52:03
Okunma: 8564

Cevap

Hazret-i Üstad bazı talebelerinin kız ve erkek evladları dünyaya geldiğinde ve sonrasında onların isimlerini koymak ve değiştirmek gibi icraatları olmuştur. Onlardan numune olarak kız çocuğu için koyduğu isim:

Talebesi Refet Bey'e hitaben: 

"Âsım Bey gibi senin de bir kız evlâdı dünyaya gelmesi, meşrebimizde en mühim esas şefkat olduğu cihetiyle ve şefkat kahramanları kızlar olduğundan ve en sevimli mahluk bulunduğundan, daha ziyade tebrike şâyansınız. Zannederim, bu zamanda erkek çocukların tehlikesi daha çok. Cenab-ı Hak onu sizlere medar-ı teselli ve ünsiyet ve evinize küçük bir melaike hükmüne getirsin. "Rengi gül" ismi yerine "Zeyneb" olsa daha münasibdir." (Barla Lahikası)

Talebesi Kuleönülü Hâfzı Mustafa'ya hitaben:

"Çalışkan mübareklerden ve Nurların neşrine çok hizmet eden Hâfız Mustafa'nın yedi yaşında iken Altıncı Şua'ı ve bana bir mektub yazan tam mübarek, masum mahdumu; burada, masumlar içinde Nurlara bir iştiyak uyandıracak. Onun namı, Said Nurî olmalı; Nursî köydür, manasız olur. (Sin) olmasın, yalnız (ye) olsun; tâ Nurlara alâkasını göstersin." (Emirdağ Lahikası 1)

 

 


Yorum Yap

Yorumlar