Soru

O Her Şeye Gücü Yetendir

Kuranda Allah'ın her şeye gücü yeter diye geçiyor. Bunu biraz izah eder misiniz?

Tarih: 17.02.2014 10:52:56
Okunma: 12990

Cevap

ALLAH’IN HER ŞEYE GÜCÜ YETER

Cenâb-ı Hakk’ın güzel sıfatlarından biri de “Kudret” sıfatıdır. Allah’ın kudreti sınırsızdır. O’nun gücü her şeyi yapmaya ve yaratmaya yeter. Kur’ân-ı Kerim’de “Allah,  her şeye hakkıyla gücü yetendir.”[1] buyrulmuştur.

Bizde de bir kudret görünmektedir. Fakat bu kudret, Allah tarafından verilmiş olup, sınırlıdır. Sınırlı olduğu için, bir kalemi kaldırmak kolay; bir sırayı kaldırmak zordur. Büyük bir masayı kaldırmak daha zordur. Bir binayı kaldırmak ise bizim için imkânsızdır.

Halbuki, Allah’ın kudretine nispetle az ile çok,  küçük ile büyük arasında fark yoktur. Hiçbir şey ona ağır gelmez. Bir baharı yaratmak bir çiçek kadar ona kolaydır. Cenneti yaratmak bir bahar kadar ona rahattır. Çünkü, Allah’ın kudretinin kaynağı kendisidir. Yani başkası tarafından verilmemiştir. Kudretin zıddı olan âcizlik Allah’ta bulunmadığından, O’nun kudretinde dereceler de bulunmaz.

Nasıl ki Güneşin ışığı bir damla suya kolaylıkla yansıdığı gibi bir okyanusa da aynı kolaylıkla yansır. Güneş,  ışığını bir damlaya kolay verirken,  okyanusa zor verir diyemeyiz.

Hem nasıl bir komutan “Arş-İleri!” emriyle bir askeri harekete geçirdiği gibi,  büyük bir orduyu da harekete geçirir. Bu konuda bir askerle bir ordu arasında fark yoktur. Dikkat edilirse aynı emirle,  bir asker de bir ordu da harekete geçiyor. Allah da “Kün” yani “Ol!” emriyle bir atomu da yaratır,  bir yıldızı da. İkisi de Allah’ın kudretine nisbetle aynıdır. Şimşek gibi bir süratle var eder. Kur’ân-ı Kerim’de “Bir şeyi(n olmasını) dilediği zaman,  O’nun emri,  ona sâdece 'Ol!' demektir,  (o da) hemen oluverir.”[2] buyrulmaktadır.

Cenâb-ı Hak aynı anda sayısız işleri yapar. Fakat, insanın bir çok işi aynı anda yapması mümkün değildir. Meselâ bir insan,  hem kitap okumayı,  hem yüzmeyi,  hem yemek yemeyi,  hem yazı yazmayı,  hem oyun oynamayı aynı anda yapamaz.

Allah ise, bir anda sayısız işleri şaşırmadan ve birbirine karıştırmadan yapar. Allah’ın bir şeyi yapması diğer bir şeyi yapmasına engel değildir.

Mesela nasıl ki güneş,  aynı anda her bir şeffaf ve parlak şeyde ısısıyla,  ışığıyla ve yedi rengiyle görünür. Bir şeyde görünmesi diğer şeylerde görünmesine engel değildir. Bir cam parçasında göründüğü gibi okyanusun yüzeyinde de görünür. Aynen öyle de Allah nihayetsiz kudretiyle bir tek balığa rızkını verdiği gibi, bütün denizlerdeki canlılara da rızıklarını verir. Bir çiçeği yarattığı gibi, baharda sayısız bitkileri de yaratır. Bir sineği yarattığı gibi, bütün hayvanları da aynı anda yaratır. Aynı anda dünyayı idâre ettiği gibi, bütün yıldızları da idare eder.

Bütün bunlar gösteriyor ki Allah’ın her şeye gücü yeter. Hiçbir şey O’na ağır gelmez. Bir iş, bir işe mani olmaz. Hem Cenab-ı Hak her şeyi çok kolay ve süratle yapar. Kudretinde hiçbir cihetle noksanlık yoktur. Küçük bir bahçeyi yarattığı gibi cenneti dahi bizim için yaratabilir.

 

 

 

 

 

 

 


[1] Al-i İmran 189

[2] Yasin 82


Yorum Yap

Yorumlar